Hlavní obsah

none [nʌn]

Podstatné jméno

  • (of) sth žádný, ani jeden, nikdo z čeho/kohonone of usnikoho/žádný z násI was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

Vyskytuje se v

none: have/be having none of sthodmítat, nestrpět co, nechtít ani slyšet o čem

other: none/no other thannikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivě

second: second to nonebezkonkurenční, (jasně) nejlepší

zvlášť: none too, not very whatnijak zvlášť jaký

žádný: none at allvůbec žádný

být: It's none of your business!Co je ti po tom?

co: It is not your business!, That's none of your business!Co je ti do toho?

nich: none of themnikdo z nich

po: That's none of your business.Po tom ti nic není., Co je ti po tom?

starat se: That is none of your business.O to se nestarej. do toho ti nic není

starost: That's not your concern., do toho ti nic není That's not/none of your business.To není tvoje starost!

věc: It's not their concern/none of their business.To není jejich věc.

business: it is none of sb's businessdo toho komu nic není, to se koho netýká