Hlavní obsah

business [ˈbɪznɪs]

Podstatné jméno

  1. podnikání obecně, obchod, obchodní činnostHow's business?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?run a businesspodnikat, vést podnikbusiness lifepracovní život/kariéra
  2. obchody, prodejBusiness is good.Obchody jdou dobře.
  3. podnik, firma, společnostfamily businessrodinný podnikbusiness addressfiremní adresa
  4. práce, služební/obchodní záležitost(i)I'm here on business.Jsem tady služebně.business tripslužební cesta
  5. odvětví, obor (podnikání), branžehotel businesshoteliérstvífashion businessmódní průmysl
  6. přen.starost(i), práce, povinnost(i) co je třeba řešitGo about your business.Jdi si po svém.go about one's businessjít si po svém
  7. záležitost, věc k vyřízení ap.It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.take care of business(něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.

Vyskytuje se v

funny: funny businessnekalost(i), podvod(y)

address: business addressadresa (sídla) firmy, obchodní adresa

administration: Master of Business Administration MBAmagistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringu

associate: business associateobchodní společník

business card: business card holdervizitkář pouzdro ap.

business person: business peoplepodnikatelé, byznysmeni, obchodníci

carry on: carry on businesspodnikat, provozovat podnikatelskou činnost

clandestine: clandestine businesstajné/černé obchody

conduct: conduct businesspodnikat, provozovat podnikání, dělat obchody

conduct: conduct of businessprovozování podnikatelské činnosti, podnikání

core: ekon. core businesshlavní činnost/obor podnikání firmy

correspondence: ekon. business correspondenceobchodní korespondence

cycle: ekon. business cyclehospodářský cyklus

district: business/shopping districtobchodní/nákupní čtvrť

get down to: get down to businessjít (přímo) k věci/na věc

letter: business letterobchodní dopis

line: line of businesspředmět/obor podnikání

lunch: working/business lunchpracovní oběd

paper: business papersobchodní listiny

place: place of businessmísto podnikání, provozovna

plan: ekon. business planpodnikatelský/obchodní záměr

pleasure: Business or pleasure?Jste tady pracovně nebo za zábavou?

premise: business premisesprovozovna, firemní prostory pro obchodní účely

real estate: real estate agency/business/officerealitní kancelář

register: ekon. business registerobchodní rejstřík

repeat: build repeat businessbudovat věrnost zákazníků

risky: risky business/undertakingriskantní podnik

rival: business rivalsobchodní konkurenti

study: business studiesobchodní podnikání obor studia

suit: business suit(pánský) oblek do zaměstnání ap.

talk: talk businessmluvit obchodně

transact: transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchod

transaction: transaction of businessvýkon/provozování podnikání

trip: business tripslužební cesta

unfair: unfair business practicesnekalé obchodní praktiky

unfinished: unfinished businessresty, nevyřízené záležitosti

writing: business writingpísemná obchodní komunikace, písemné obchodní sdělení

unfinished: We've got some unfinished business.Musíme si ještě něco vyřídit., Musíme ještě něco dořešit.

akademie: obchodní akademiebusiness college/school

cesta: služební cestabusiness trip

dělat: dělat obchody s kýmdo business with sb

duch: podnikatelský duchentrepreneurial spirit, osoby též business mind

internet: obchod po internetue-business

jednání: obchodní jednánívyjednávání business negotiation(s), obchody business dealings

konina: koninyvylomeniny horseplay, tomfoolery, neplecha monkey business

korespondence: obchodní korespondencebusiness correspondence

lumpárna: lumpárnypodvody ap. monkey business, vylomeniny ap. mischief

obchod: dělat obchody s kýmdo business with sb

obchodně: obchodně zaměřenýbusiness-oriented

obchodní: obchodní dopisbusiness letter

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

podnikání: ekon. drobné podnikánísmall business

provozní: provozní dobastroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hours

průmysl: zábavní průmyslentertainment industry, show business

přejít: přejít k věcigo to the point, get down to business

rejstřík: ekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies

rest: restybacklog, nedodělky též arrears (of work), nevyřízené unfinished business

schůzka: obchodní/pracovní schůzkabusiness appointment

služební: služební cestabusiness trip

spojit: spojit povinnost se zábavoumix business with pleasure

společník: obchodní společníkbusiness partner/associate

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

zábavní: zábavní průmyslentertainment industry, show business

být: Co je ti po tom?It's none of your business!

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

hledět: hledět si svéhomind one's own business

jeho: To je jeho věc.That's his business.

nikdo: Do toho nikomu nic není.That's nobody's business.

obchodní: Je na obchodní cestě.He is on a business trip.

partner: obchodní partnertrading partner, společník business associate

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

pracovně: Jsem zde pracovně.I'm here on business.

soukromě: Jsem tu soukromě.I'm here on private business.

starat se: Starej se o sebe. nepleť se do tohoMind your own business.

starat se: O to se nestarej. do toho ti nic neníThat is none of your business.

starost: To není tvoje starost!That's not your concern., do toho ti nic není That's not/none of your business.

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého.Mind your own business.

ujmout se: Já se toho ujmu.I will make it my business.

úmluva: mezinárodní/obchodní úmluvainternational/business convention

věc: To není jejich věc.It's not their concern/none of their business.

věc: To je jeho věc.That's his business.

začít: začít podnikatstart a business

blázen: hovor. jako blázenlike crazy, utrácet, cpát se ap. like there's no tomorrow, velice rychle či dobře like nobody's business

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

jít: jít si po svémgo about one's business

péče: Neměj péči! nestarej seMind your own business!

záležitost: plést se do cizích záležitostípoke one's nose into other people's business