Hlavní obsah

business [ˈbɪznɪs]

Podstatné jméno

  1. podnikání obecně, obchod, obchodní činnostHow's business?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?run a businesspodnikat, vést podnikbusiness lifepracovní život/kariéra
  2. obchody, prodejBusiness is good.Obchody jdou dobře.
  3. podnik, firma, společnostfamily businessrodinný podnikbusiness addressfiremní adresa
  4. práce, služební/obchodní záležitost(i)I'm here on business.Jsem tady služebně.business tripslužební cesta
  5. odvětví, obor (podnikání), branžehotel businesshoteliérstvífashion businessmódní průmysl
  6. přen.starost(i), práce, povinnost(i) co je třeba řešitGo about your business.Jdi si po svém.go about one's businessjít si po svém
  7. záležitost, věc k vyřízení ap.It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.take care of business(něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.

Vyskytuje se v

funny: funny businessnekalost(i), podvod(y)

address: business addressadresa (sídla) firmy, obchodní adresa

administration: Master of Business Administration MBAmagistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringu

associate: business associateobchodní společník

business card: business card holdervizitkář pouzdro ap.

business person: business peoplepodnikatelé, byznysmeni, obchodníci

carry on: carry on businesspodnikat, provozovat podnikatelskou činnost

clandestine: clandestine businesstajné/černé obchody

conduct: conduct businesspodnikat, provozovat podnikání, dělat obchody

core: ekon. core businesshlavní činnost/obor podnikání firmy

correspondence: ekon. business correspondenceobchodní korespondence

cycle: ekon. business cyclehospodářský cyklus

district: business/shopping districtobchodní/nákupní čtvrť

get down to: get down to businessjít (přímo) k věci/na věc

letter: business letterobchodní dopis

line: line of businesspředmět/obor podnikání

lunch: working/business lunchpracovní oběd

paper: business papersobchodní listiny

place: place of businessmísto podnikání, provozovna

plan: ekon. business planpodnikatelský/obchodní záměr

pleasure: Business or pleasure?Jste tady pracovně nebo za zábavou?

premise: business premisesprovozovna, firemní prostory pro obchodní účely

real estate: real estate agency/business/officerealitní kancelář

register: ekon. business registerobchodní rejstřík

repeat: build repeat businessbudovat věrnost zákazníků

risky: risky business/undertakingriskantní podnik

rival: business rivalsobchodní konkurenti

study: business studiesobchodní podnikání obor studia

suit: business suit(pánský) oblek do zaměstnání ap.

talk: talk businessmluvit obchodně

transact: transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchod

transaction: transaction of businessvýkon/provozování podnikání

trip: business tripslužební cesta

unfair: unfair business practicesnekalé obchodní praktiky

unfinished: unfinished businessresty, nevyřízené záležitosti

writing: business writingpísemná obchodní komunikace, písemné obchodní sdělení

akademie: business college/schoolobchodní akademie

cesta: business tripslužební cesta

dělat: do business with sbdělat obchody s kým

duch: entrepreneurial spirit, osoby též business mindpodnikatelský duch

internet: e-businessobchod po internetu

jednání: vyjednávání business negotiation(s), obchody business dealingsobchodní jednání

konina: vylomeniny horseplay, tomfoolery, neplecha monkey businesskoniny

korespondence: business correspondenceobchodní korespondence

lumpárna: podvody ap. monkey business, vylomeniny ap. mischieflumpárny

obchod: do business with sbdělat obchody s kým

obchodně: business-orientedobchodně zaměřený

obchodní: business letterobchodní dopis

otevírací: opening/business hours, opening timesotevírací doba/hodiny

podnikání: small businessekon. drobné podnikání

provozní: stroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hoursprovozní doba

průmysl: entertainment industry, show businesszábavní průmysl

přejít: go to the point, get down to businesspřejít k věci

rejstřík: business/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companiesekon. obchodní rejstřík

rest: backlog, nedodělky též arrears (of work), nevyřízené unfinished businessresty

schůzka: business appointmentobchodní/pracovní schůzka

služební: business tripslužební cesta

spojit: mix business with pleasurespojit povinnost se zábavou

společník: business partner/associateobchodní společník

věc: go to the point, get down to business, hovor. cut to the chasejít přímo k věci/na věc

zábavní: entertainment industry, show businesszábavní průmysl

být: It's none of your business!Co je ti po tom?

co: It is not your business!, That's none of your business!Co je ti do toho?

hledět: mind one's own businesshledět si svého

jeho: That's his business.To je jeho věc.

nikdo: That's nobody's business.Do toho nikomu nic není.

partner: trading partner, společník business associateobchodní partner

po: That's none of your business.Po tom ti nic není., Co je ti po tom?

pracovně: I'm here on business.Jsem zde pracovně.

soukromě: I'm here on private business.Jsem tu soukromě.

starat se: Mind your own business.Starej se o sebe. nepleť se do toho

starost: That's not your concern., do toho ti nic není That's not/none of your business.To není tvoje starost!

svůj, svá, své, svoje: Mind your own business.Hleď si svého.

ujmout se: I will make it my business.Já se toho ujmu.

úmluva: international/business conventionmezinárodní/obchodní úmluva

začít: start a businesszačít podnikat

blázen: like crazy, utrácet, cpát se ap. like there's no tomorrow, velice rychle či dobře like nobody's businesshovor. jako blázen

hasit: Mind your own business., Let sleeping dogs lie.Nehas, co tě nepálí.

jít: go about one's businessjít si po svém

péče: Mind your own business!Neměj péči! nestarej se

záležitost: poke one's nose into other people's businessplést se do cizích záležitostí

business: do business with sbobchodovat, dělat obchody s kým