Hlavní obsah

commerce [ˈkɒmɜːs]

Podstatné jméno

  • obchod(ní styk), obchodováníe-commerceelektronické obchody, obchodování po internetu, virtuální obchodováníforeign commercezahraniční obchod

Vyskytuje se v

commerce: e-commerceelektronické obchody, obchodování po internetu, virtuální obchodování

treaty: ekon. treaty of commerceobchodní smlouva, dohoda o mezinárodním obchodu

komora: chamber of commerceobchodní/hospodářská komora

obchodní: chamber of commerceobchodní komora