Hlavní obsah

trade [treɪd]

Podstatné jméno

  1. with sb/sth obchod(y) s kým/čímfree trade zonezóna volného obchoduretail trademaloobchodfair tradespravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchodtrade balanceobchodní bilancetrade receivablespohledávky z obchodního stykuekon. trade registerobchodní rejstříktrade plateprovizorní SPZ od prodejceekon. trade dressosobitý firemní vzhled, typický design specifický pro jistou značku
  2. in sth branže, obor, odvětví podnikánítourist tradecestovní ruchtrade showodborný veletrhtrade journaloborový časopistrade associationoborové sdružení cech, komora ap.arms tradeobchod se zbraněmi
  3. řemeslo, živnost, povolání vyžadující zručnost a vyučení v oborutrade licenceživnostenský listtrade registerživnostenský rejstříkply one's tradeprovozovat řemeslo
  4. AmEvýměna, směna zboží

Sloveso

  1. in sth with sb obchodovat s čím s kýmtrade in antique furnitureobchodovat se starožitným nábytkemekon. traded optionobchodovatelná opce
  2. sth for sth vyměnit co za co staré auto za nové ap.
  3. sth with sb AmE vyměnit si co s kým informace, pozice ap.

Vyskytuje se v

trade union: trade union(s)odborová organizace, odbory

union: (trade) unionodbory, odborová organizace, odborový svaz

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

after-hours: ekon. after-hours tradingobchodování po uzavření burzy

estate: industrial/trading estateprůmyslová zóna/oblast

fair: BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

international: international trademezinárodní obchod

margin: ekon. trade marginobchodní rozpětí

partner: trading partnerobchodní partner

rag: slang. rag tradeoděvní průmysl, oděvnictví

route: trade routeobchodní cesta

seaborne: seaborne tradenámořní obchod

trade: free trade zonezóna volného obchodu

trading: trading lossobchodní ztráta

war: trade warobchodní válka

wildlife: wildlife tradeobchod se zvířaty

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

inventář: stock-in-tradeekon. provozní inventář

list: trade licence/certificateživnostenský list

obchodní: trade nameobchodní název

prodejní: trade fairprodejní veletrh

protiúčet: trade sth indát co na protiúčet/protiúčtem

prozradit: divulge a trade secretprozradit obchodní tajemství

svaz: BrE trade/AmE labor unionodborový svaz

tajemství: trade secretobchodní tajemství

vnitřní: domestic/home trade/marketekon. vnitřní obchod/trh

výrobní: trade secretvýrobní tajemství

zástupce: trade union representativeszástupci odborů

zisk: trading profitsobchodní zisky

živnost: regulated/licensed tradevázaná/koncesovaná živnost

živnostenský: trade licenceživnostenský list

obchodovat: trade in securitiesekon. obchodovat s cennými papíry

veletrh: at the trade fairna veletrhu