Hlavní obsah

výrobní

Vyskytuje se v

linka: tech. výrobní/montážní/balicí linkaproduction/assembly/packaging line

norma: ekon. výkonová/výkonnostní/výrobní normaperformance/efficiency/output standard

podnik: výrobní podnikproduction/manufacturing plant

závod: výrobní závodmanufacturing facility/plant, production plant

capacity: ekon. production capacityvýrobní kapacita

co-operative: ekon. co-operative society(výrobní a) spotřební družstvo

factory: factory(-gate) pricevýrobní cena, cena z výroby

factory: factory overhead(s)výrobní režie

floor: tech. shop floorvýrobní hala, dílna

price: ekon. cost pricecena výrobních nákladů

production: production cost(s)výrobní náklady