Hlavní obsah

podnik

Vyskytuje se v

účet: on the housena účet podniku víno ap. v restauraci

ztrátový: loss-makerekon. ztrátový podnik

rozprodat: sell AmE out/BrE uprozprodat majetek/podnik

business: run a businesspodnikat, vést podnik

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik

licence: on-licence(podnik) s povolením podávat lihoviny bar ap.

pick-up: pick-up jointseznamovací podnik, podnik k balení holek

place: place of businessmísto podnikání, provozovna, sídlo podniku

risky: risky business/undertakingriskantní podnik

statement: ekon. statement of affairspřehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzu

utility: utility companypodnik veřejných služeb

venture: ekon. joint venturepodnik se společnou majetkovou účastí, společný podnik

podnik: state/national/private enterprisestátní/národní/soukromý podnik