Hlavní obsah

společnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skupina osob) company
  2. (zájmové sdružení) society(asociace) association(divadelní ap.) company
  3. (podnik) ekon. company(korporace) corporation(obchodní firma) businessekon. akciová společnost(joint-)stock companyekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company
  4. (souhrn lidí) societyjít do společnostigo outchodit do společnostisocialize
  5. (společenský styk) company(přátelé ap.) companionshipdělat komu společnostkeep sb company, (stýkat se s) keep company with sbvyhýbat se čí společnostiavoid sb's company

Vyskytuje se v

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

dceřiný: dceřiná společnostdaughter/pobočková subsidiary company

dělat: dělat komu společnostkeep sb company, stýkat se s keep company with sb

komanditní: komanditní společnostlimited partnership

mateřský: mateřská společnostparent company

nadnárodní: nadnárodní společnostmultinational (company)

nahrávací: nahrávací společnostrecord company

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

pospolný: prvobytně pospolná společnostprimitive (communal) society

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

uzavřený: uzavřená společnost v restauraci ap.private party

vysoký: vyšší kruhy/vysoká společnosthigh society

přední: přední společnostileading companies

působit: Společnost působí v oblasti...The company is active in the field of...

vybraný: vybraná společnostelite society

bogus: podvodná společnostbogus firm

buyout: skoupení akcií společnosti jejím vedenímekon. management buyout

charitable: (veřejná) dobročinná nadace, obecně prospěšná společnostcharitable trust

civil: občanská společnostcivil society

cohesion: soudržnost společnostisocial cohesion

company: firemní právo, zákon o (obchodních) společnostechpráv., ekon. company law

construction: stavební společnostconstruction company

end: uzavřená investiční společnostekon. closed-end investment company

estate: realitní společnostreal estate company

inn: (čtyři) londýnské společnosti baristerů Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Gray's Inn, budova londýnské společnosti baristerůBrE Inns of Court

leading: přední společnostileading companies

league: Společnost národůLeague of Nations

liability: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

limited: (neveřejná) akciová společnostcompany limited by shares

line: lodní dopravní společnostshipping line

logging: těžařská/dřevařská společnostlogging company

market research: společnost zabývající se průzkumem trhumarket research company

parent: mateřská společnostparent company

proprietary: společnost s ručením omezenýmAusE, SAfrE proprietary company

record: nahrávací společnostrecord company

registered: zapsaná obchodní společnostregistered company

related: přidružená společnost částečně vlastněnáekon. related company

social: neduh společnosti zločinnost ap., prostitucepřen. social evil

society: společenská smetánka, lepší společnosthigh society

takeover: převzetí větší společnosti menšíekon. reverse takeover

unlimited: společnost s ručením neomezenýmunlimited company

divest: Společnost se zbavila zahraničních akcií.The company divested itself of foreign shares.

společnost: ekon. akciová společnost(joint-)stock company