Hlavní obsah

společnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skupina osob) company
  2. (zájmové sdružení) society(asociace) association(divadelní ap.) company
  3. (podnik) ekon. company(korporace) corporation(obchodní firma) businessekon. akciová společnost(joint-)stock companyekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company
  4. (souhrn lidí) societyjít do společnostigo outchodit do společnostisocialize
  5. (společenský styk) company(přátelé ap.) companionshipdělat komu společnostkeep sb company, (stýkat se s) keep company with sbvyhýbat se čí společnostiavoid sb's company

Vyskytuje se v

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

dceřiný: dceřiná společnostdaughter/pobočková subsidiary company

dělat: dělat komu společnostkeep sb company, stýkat se s keep company with sb

komanditní: komanditní společnostlimited partnership

mateřský: mateřská společnostparent company

nadnárodní: nadnárodní společnostmultinational (company)

nahrávací: nahrávací společnostrecord company

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

pospolný: prvobytně pospolná společnostprimitive (communal) society

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

uzavřený: uzavřená společnost v restauraci ap.private party

vysoký: vyšší kruhy/vysoká společnosthigh society

přední: přední společnostileading companies

působit: Společnost působí v oblasti...The company is active in the field of...

vybraný: vybraná společnostelite society

bogus: bogus firmpodvodná společnost

buyout: ekon. management buyoutskoupení akcií společnosti jejím vedením

charitable: charitable trust(veřejná) dobročinná nadace, obecně prospěšná společnost

civil: civil societyobčanská společnost

cohesion: social cohesionsoudržnost společnosti

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

company: ekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

company: ekon. joint-stock companyakciová společnost

company: ekon. associate(d) companypřidružená společnost

construction: construction companystavební společnost

end: ekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost

estate: real estate companyrealitní společnost

inn: BrE Inns of Court(čtyři) londýnské společnosti baristerů Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Gray's Inn

leading: leading companiespřední společnosti

league: League of NationsSpolečnost národů

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

line: shipping linelodní dopravní společnost

logging: logging companytěžařská/dřevařská společnost

market research: market research companyspolečnost zabývající se průzkumem trhu

parent: parent companymateřská společnost

proprietary: AusE, SAfrE proprietary companyspolečnost s ručením omezeným

record: record companynahrávací společnost

record: record dealsmlouva na desku, dohoda s nahrávací společností s hudebníkem ap.

registered: registered companyzapsaná obchodní společnost

related: ekon. related companypřidružená společnost částečně vlastněná

social: přen. social evilneduh společnosti zločinnost ap.

social: social exclusionsociální vyloučení, vyloučení ze společnosti

society: high societyspolečenská smetánka, lepší společnost

society: consumer societykonzumní společnost

takeover: ekon. reverse takeoverpřevzetí větší společnosti menší

unlimited: unlimited companyspolečnost s ručením neomezeným

divest: The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.