Hlavní obsah

vysoký

Přídavné jméno

  1. (velké výšky) high(a úzký, vzrůstem ap.) tall(čnící do výšky) toweringvysoký muž/stromtall man/treebýt o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/(hl. o lidech) taller than sb/sthJak jsi vysoký?How tall are you?sport. skok vysokýhigh jumpvysoký strophigh ceilingstředně vysokýof medium height
  2. (značný) high, great(ztráty ap. též) heavyelektr. vysoké napětíhigh voltagemed. vysoký (krevní) tlakhigh (blood) pressurevysoká školauniversity, college
  3. (hierarchicky) high(důstojník ap.) high-ranking(na nejvyšší úrovni) top-levelvysoký úřadhigh officevyšší kruhy/vysoká společnosthigh societyvysocí představitelé/úřednícihigh-ranking/senior officials
  4. (tón ap.) high(-pitched)(pronikavý) sharp

Vyskytuje se v

bota: high-heeled shoesboty na (vysokém) podpatku

čas: it's (high) time ...je (nejvyšší) čas ...

drát: high-voltage power linesdráty vysokého napětí

ekonomický: University of EconomicsVysoká škola ekonomická

kvalita: high-quality goodszboží vysoké kvality

napětí: high/low voltage/tensionelektr. vysoké/nízké napětí

nejvyšší: speed limitnejvyšší povolená rychlost

několikanásobně: several times higherněkolikanásobně vyšší

pec: blast/smelting/annealing furnacehutn. vysoká/tavicí/žíhací pec

podpatek: (high) heels, high-heeled shoesboty na (vysokém) podpatku

poloha: at higher altitudesve vyšších polohách

povolený: baggage allowancenejvyšší povolená váha zavazadel při cestování

přihláška: university applicationpřihláška na vysokou školu

skok: high jumpskok vysoký

stožár: electricity pylonelektr. stožár vysokého napětí

škola: university, collegevysoká škola

tlak: low/high blood pressuremed. nízký/vysoký (krevní) tlak

volič: heavy/low pollsvysoká/nízká účast voličů

vysoká: at university, in collegena vysoké

vyšší: upper classesvyšší vrstvy

výživný: high/low nutritional/nutritive valuevysoká/nízká výživná hodnota

vzdělání: primary/secondary/university/higher educationzákladní/střední/vysokoškolské/vyšší vzdělání

zaměstnanost: high/low employment ratevysoká/nízká zaměstnanost

zařadit: shift/gear up, upshiftzařadit vyšší rychlost

hlásit se: apply for admission to a university, AmE apply to collegehlásit se na vysokou školu

horečka: He had a high fever.Měl vysokou horečku.

hříšně: exorbitantly high priceshříšně vysoké ceny

na: go to universityjít na vysokou školu

nárok: be too demandingmít příliš vysoké nároky

než: twice as tall as medvakrát vyšší než já

o: He is a head taller.Je o hlavu vyšší.

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu

postavení: have a high social status/rankmít vysoké společenské postavení

priorita: top prioritynejvyšší priorita

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

přihlásit se: apply for admission to university, AmE apply to collegepřihlásit se na vysokou školu

snést: The material withstands high strain.Materiál snese vysoké namáhání.

vedení: top managementnejvyšší vedení

věk: great/advanced agevysoký/pokročilý věk

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva

zaznamenat: High values were detected...Byly zaznamenány vysoké hodnoty...

mínění: have a high opinion, think highly of sbmít vysoké mínění o kom

associate: práv. associate justiceřadový soudce nejvyššího soudu v USA

bid: karet. pre-emptive bid= nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráče

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

clause: most-favoured-nation clausedoložka nejvyšších výhod

college: at a local collegena místní vysoké škole

definition: high-definition screenobrazovka s vysokým rozlišením

educated: highly educateds vysokým vzděláním i oblast ap.

education: higher educationvyšší vzdělání

efficiency: high-efficiencys vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivní

ever: highest everrekordně vysoký

executive: executive carmanažerský vůz, auto vyšší (střední) třídy

fidelity: high fidelityvysoká kvalita reprodukce zvuku

forehead: high foreheadvysoké čelo

furnace: hutn. blast furnacevysoká pec

gross: highest/top grossing filmfilm s nejvyššími tržbami

height: of medium heightstředně vysoký

high: high definitionvysoké rozlišení obrazovky ap.

higher: bot., zool. higher plantsvyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupni

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

later: in later lifeke stáru, ve vyšším věku

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

limit: speed limitnejvyšší povolená rychlost

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

lug: tech. lug boltšroub s vysokou hlavou do disků kol ap.

management: senior managementvyšší management

maximum: maximum security prisonvěznice s nejvyšší ostrahou

officer: chief officernejvyšší úředník, vedoucí administrativy

official: top officialnejvyšší úředník

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

premium: premium offermimořádně vysoká nabídka k odkupu

quality: prime quality goodszboží nejvyšší kvality

raging: raging inflationvysoká inflace

rank: of the first rankprvotřídní, nejvyšší v hierarchii

red alert: be/put sb on red alertbýt v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovosti

rev: at high revsve vysokých otáčkách

sacrifice: the ultimate sacrificenejvyšší oběť

senior: senior officialsvysocí představitelé

set: set a high standardnastavit vysokou laťku

shoe: high-heeled shoesboty na vysokém podpatku

sugar: high in sugars vysokým obsahem cukru

supreme: Supreme Courtnejvyšší soud

top: hud. top notenejvyšší tón

treasurer: BrE, hist. Lord (High) Treasurerlord (nejvyšší) strážce pokladu

university: at universityna vysoké škole

upmarket: move upmarketposunout se do vyšší (cenové) kategorie výrobce ap.

upscale: move upscaleposunout se do vyšší cenové kategorie výrobce ap.

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

well: think well of sbmít vysoké mínění o kom

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

degree: He's doing a degree in chemistry.Studuje chemii (na vysoké)

get into: He didn't get into university.Nedostal se na vysokou.

no: He's no taller than me.Není o nic vyšší než já.

upper class: come from an upper-class backgroundpocházet z prostředí vyšší společenské třídy

vysoký: high jumpsport. skok vysoký