Hlavní obsah

škola

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vzdělávací instituce) schoolchodit do školygo to schoolve/na školeat schoolzákladní školaBrE primary/AmE elementary schoolstřední školasecondary/AmE high schoolvysoká školauniversity, collegemateřská školakindergarten, nursery school
  2. (školní budova) school (building)(menší - venkovská ap.) schoolhouse
  3. (učitelé a žáci) school
  4. (výuka) school(time), class(es)chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/schoolnechat koho po školekeep sb after school, AmE keep sb in (detention)být/zůstat po škole za trestbe kept in detention, hovor. get a detention

Vyskytuje se v

ekonomický: University of EconomicsVysoká škola ekonomická

internátní: boarding schoolinternátní škola

jazykový: language school, school of languagesjazyková škola

kamarád: school friendkamarád ze školy

letní: summer schoolletní škola

nastoupit: commence one's studiesnastoupit do školy

pomocný: BrE special school, remedial schoolpomocná škola

povinný: schoolchild, school childdítě školou povinné

přihláška: university applicationpřihláška na vysokou školu

samba: samba schoolškola samby

speciální: special schoolspeciální škola

střední: secondary/AmE high schoolstřední škola

stupeň: BrE first school, AmE elementary schoolprvní stupeň (základní školy)

vysoký: university, collegevysoká škola

základní: BrE primary/AmE elementary/AmE grade schoolzákladní škola

zvláštní: BrE special schoolzvláštní škola

dařit se: He is doing well at school.Ve škole se mu daří.

do: She went to school.Šla do školy.

hlásit se: apply for admission to a university, AmE apply to collegehlásit se na vysokou školu

na: go to universityjít na vysokou školu

nechat: She decided to quit school.Rozhodla se nechat školy.

nenávidět: I hate school.Nenávidím školu.

přihlásit se: apply for admission to university, AmE apply to collegepřihlásit se na vysokou školu

přijít: I'll be late for school.Přijdu pozdě do školy.

skončit: He finished the school.Skončil školu.

ulít se: jít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) schoolulít se ze školy

večerní: night school, evening class(es)večerní škola

výběrový: selective schoolvýběrová škola

vypravit: get a child ready for schoolvypravit dítě do školy

chodit: play truant/AmE hooky, skip school, bunk off schoolchodit za školu

za: skip school, bunk off (from) schoolchodit za školu

applied: school of applied artsuměleckoprůmyslová škola

child: school childškolák, dítě školou povinné

college: at a local collegena místní vysoké škole

detention: keep sb in detentionnechat koho po škole

drama: drama schooldivadelní škola

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

language: language schooljazyková škola

leave: leaving agevěk ukončení školy

leaver: school leaversčerství absolventi školy

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

roll: school rollseznam žáků školy oficiálně zapsaných

school: at schoolve škole

selective: selective educationvzdělávání na výběrových školách

senior: senior yearposlední rok střední školy

single-sex: single-sex schooldívčí/chlapecká škola

skive: skive off schoolchodit za školu, ulívat se ze školy

state: BrE state schoolstátní škola

technical: technical schoolprůmyslová škola, průmyslovka

university: at universityna vysoké škole

vocational: vocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná škola

absent: be absent from schoolchybět ve škole

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

class: We have no classes today!Dneska není vyučování/škola!

secondary school: at secondary schoolna střední škole

skip: He skips school.Chodí za školu.

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.

škola: at schoolve/na škole