Hlavní obsah

povinný

Přídavné jméno

  1. (kt. má být vykonán) compulsory, obligatory(předepsaný) form. mandatorypovinné pojištěnícompulsory insurancepovinná školní docházkacompulsory educationpovinné ručení pojištění motoristůthird party insurance, AmE property damage liability
  2. (mající povinnost) udělat co obliged to do sth, having the duty to do sth(nesoucí závazek) liable(vázaný požadavkem) required to do sthbýt povinen udělat cobe obliged/obligated to do sth, be under an obligation to do sthdítě školou povinnéschool child

Vyskytuje se v

četba: required reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set bookpovinná četba

předmět: compulsory/optional subject/coursepovinný/volitelný předmět

sestava: compulsory exercisessport. povinná sestava

child: school childškolák, dítě školou povinné

compulsory: compulsory educationpovinná školní docházka

property: AmE property damage liability (insurance) PDLpovinné ručení

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

set: set bookpovinná četba určitá kniha

third party: third-party insurancepojištění zákonné odpovědnosti, povinné ručení motoristů

povinný: compulsory insurancepovinné pojištění