Hlavní obsah

vinný

Přídavné jméno

  • provinilýčím guilty of sthřidč. (trestuhodně) culpable, blamefulByl shledán vinným z ...He was found guilty of ...

Přídavné jméno

  1. (vztahující se k vínu) wine, vinaceousbot. vinná réva(grape)vinevinný sklepwine cellarvinný kalwine lees
  2. (obsahující víno) winevinný střikspritzer

Vyskytuje se v

kvašení: vinné kvašenívinification

lež: nevinná/milosrdná lež dobře míněnáwhite lie

lístek: vinný lístekwine list

réva: bot. vinná révagrapevine

vinný: bot. vinná réva(grape)vine

nevinný: Byl shledán nevinným.He was found not guilty.

shledat: Byl shledán (ne)vinným.He was found (not) guilty.

uznat: práv. Byl uznán vinným.He was found guilty.

act: dělat nevinného, předstírat nevinuact the innocent

cellar: vinný sklepwine cellar

guilty: shledat koho vinným z čehofind sb guilty of sth

innocent: nevinné obětiinnocent victims

list: vinný lístekwine list

vinegar: vinný ocetwine vinegar

wine: vinařská/vinná stezkawine trail/road

find: Byl shledán vinným z ...He was found guilty of ...