Hlavní obsah

povinný

Přídavné jméno

  1. (kt. má být vykonán) compulsory, obligatory(předepsaný) form. mandatorypovinné pojištěnícompulsory insurancepovinná školní docházkacompulsory educationpovinné ručení pojištění motoristůthird party insurance, AmE property damage liability
  2. (mající povinnost) udělat co obliged to do sth, having the duty to do sth(nesoucí závazek) liable(vázaný požadavkem) required to do sthbýt povinen udělat cobe obliged/obligated to do sth, be under an obligation to do sthdítě školou povinnéschool child

Vyskytuje se v

četba: povinná četbarequired reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set book

předmět: povinný/volitelný předmětcompulsory/optional subject/course

sestava: sport. povinná sestavacompulsory exercises

child: školák, dítě školou povinnéschool child

compulsory: povinná školní docházkacompulsory education

property: povinné ručeníAmE property damage liability (insurance) PDL

school: školáci, děti školou povinnéschool children

school-leaving: věk ukončení (povinné) školní docházkyschool-leaving age

set: povinná četba určitá knihaset book

third party: pojištění zákonné odpovědnosti, povinné ručení motoristůthird-party insurance

povinný: povinné pojištěnícompulsory insurance