Hlavní obsah

nucený

Vyskytuje se v

nutit: být nucenmuset udělat co be* forced/obliged, have* to do sth

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.

compulsory: compulsory retirementnucený odchod do důchodu

constrain: be constrained to do sthbýt nucen udělat co

force: be forced to do sthbýt (do)nucen udělat co

hollow: hollow laughnucený/ironický/neupřímný smích nikoli pobavený či srdečný

oblige: be obliged to do sthmuset, být nucen/povinen, mít povinnost udělat co

servitude: hist. penal servitudetrest nucených prací, těžký žalář