Hlavní obsah

force [fɔːs]

Sloveso

  1. sb to do sth (při)nutit, donutit koho k čemu, vynutit si co na komforce outvytlačit, vypuditforce awayodehnat, zahnat, zapuditbe forced to do sthbýt (do)nucen udělat co
  2. sth (up)on sb vnucovat/vnutit co komu proti jeho vůli
  3. sth into sth (za)tlačit, (za)sunout silou, natlačit co kamforce downstlačit (dolů) hodnotu ap.force upvyhnat/vyšroubovat nahoru ceny ap.
  4. sth násilím otevřít, vypáčit, vyrazit co dveře, zámek ap.
  5. sth přinutit se k čemu k úsměvu ap., nuceně udělat co
  6. namáhat, přepínat hlas, zrak ap.

Vyskytuje se v

force: vojenské složky pro určitý účelforces

force into: doing sth přinutit, dotlačit koho k čemuforce sb into

force on, force upon: sb vnutit co komuforce sth on

g: přetíženíG(-force)

hand: dotlačit koho k předčasnému jednáníforce sb's hand

alien: cizí sílyvoj. alien forces

buoyancy: vztlaková sílafyz. buoyancy force

circumstance: pod vlivem okolnostíby force of circumstance(s)

demonic: ďábelské sílydemonic forces

entry: vniknout násilím kamforce an entry

expeditionary: expediční jednotka vyslaná do zahraničívoj. expeditionary force

forced: nouzové přistání pro poruchu ap.forced landing

ground: pozemní vojskoground forces

habit: síla zvykuforce of habit

land: pozemní vojska/dopravaland force(s)/transport(ation)

main: všemi prostředky, ze všech silby main force

moment: moment sílyfyz. moment of a force

occupation: okupační vojskooccupation forces

open: vylomit, vyvrátit, vypáčit dveře ap.force open

opposing: protisíla, protiváhaopposing force

origin: působiště sílytech. origin of force

peacekeeping: mírové jednotky pro udržení mírupeacekeeping forces

rebel: povstalecké sílyrebel forces

resort: bez použití násilíwithout resort to force

royal: královské letectvoRoyal Air Force RAF

shear: smyková sílashear force

show: demonstrace sílyshow of force

supernatural: nadpřirozené bytosti/sílysupernatural beings/forces

take: zmocnit se čeho násilímtake sth by force

come: vstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.come into force

elitní: voj. elitní jednotkyelite units/forces/troops

královský: královské letectvoRoyal Air Force

letectvo: královské letectvo britskéRoyal Air Force, zkr. RAF

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.come into force/operation/effect

násilí: použít hrubého násilíuse brute force

nouzový: nouzové přistáníemergency landing, s poškozením letounu crash landing, kvůli poruše ap. forced landing

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

platnost: být v platnostibe in force, be effective

policejní: policejní sborpolice force, BrE lokální constabulary

pracovní: pracovní sílalabour (force), manpower

sbor: policejní sborpolice force

setrvačný: fyz. setrvačná sílainertia force

síla: fyz. přitažlivá/gravitační sílaattractive/gravitational force

soukat: soukat do sebe jídlo ap.force down

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause, come together with sb

účinnost: nabýt účinnosti zákon ap.come into effect/force, take effect

velikost: fyz. velikost sílyintensity of a force

vojsko: pozemní vojskoarmy, ground forces

vstoupit: vstoupit v platnostzákon ap. come into force, začít působit take effect, become effective

zvláštní: voj. zvláštní jednotkyspecial forces

zvyk: síla zvykuforce of habit

donutit: Byl donucen k ...He was forced to ...

muset: Museli přistát.They were forced to land.

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

prorazit: prorazit si cestu kudy kamforce one's way through sth swh

přinutit: Byli jsme přinuceni ...We were forced/made/compelled to ...

užít: užít násilíuse force

vyšší: vyšší mocsuperior power, práv. force majeure

zmocnit se: zmocnit se čeho násilímtake sth by force

husarský: husarský kousekdaring feat/deed, escapade, zast. derring-do, velký výkon tour de force

koleno: lámat to přes koleno záležitost ap.force the issue

air force: královské letectvo britskéRoyal Air Force