Hlavní obsah

force [fɔːs]

Sloveso

  1. sb to do sth (při)nutit, donutit koho k čemu, vynutit si co na komforce outvytlačit, vypuditforce awayodehnat, zahnat, zapuditforce sb off the roadvytlačit koho ze silnice řidič ap.be forced to do sthbýt (do)nucen udělat co
  2. sth (up)on sb vnucovat/vnutit co komu proti jeho vůli
  3. sth into sth (za)tlačit, (za)sunout silou, natlačit co kamforce downstlačit (dolů) hodnotu ap., (na)soukat do sebe jídlo s odporem, přinutit přistát letadloforce upvyhnat/vyšroubovat nahoru ceny ap.
  4. sth násilím otevřít, vypáčit, vyrazit co dveře, zámek ap.
  5. sth přinutit se k čemu k úsměvu ap., nuceně udělat co
  6. namáhat, přepínat hlas, zrak ap.

Vyskytuje se v

force: vojenské složky pro určitý účelforces

force into: doing sth přinutit, dotlačit koho k čemuforce sb into

force on, force upon: sb vnutit co komuforce sth on

g: přetíženíG(-force)

hand: přimět koho jednat (předčasně), přen. tlačit na kohoforce sb's hand

alien: cizí sílyvoj. alien forces

buoyancy: vztlaková sílafyz. buoyancy force

circumstance: pod vlivem okolnostíby force of circumstance(s)

demonic: ďábelské sílydemonic forces

entry: vniknout násilím kamforce an entry

expeditionary: expediční jednotka vyslaná do zahraničívoj. expeditionary force

forced: nouzové přistání pro poruchu ap.forced landing

ground: pozemní vojskoground forces

habit: síla zvykuforce of habit

land: pozemní vojska/dopravaland force(s)/transport(ation)

main: všemi prostředky, ze všech silby main force

moment: moment sílyfyz. moment of a force

occupation: okupační vojskooccupation forces

open: vylomit, vyvrátit, vypáčit dveře ap.force open

opposing: protisíla, protiváhaopposing force

origin: působiště sílytech. origin of force

peacekeeping: mírové jednotky pro udržení mírupeacekeeping forces

rebel: povstalecké sílyrebel forces

resort: bez použití násilíwithout resort to force

royal: královské letectvoRoyal Air Force RAF

security: bezpečnostní složky státu, bezpečnostní jednotky v oblasti občanské války ap.security forces

shear: smyková sílashear force

show: demonstrace sílyshow of force

supernatural: nadpřirozené bytosti/sílysupernatural beings/forces

take: zmocnit se čeho násilímtake sth by force

come: vstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.come into force

elitní: voj. elitní jednotkyelite units/forces/troops

královský: královské letectvoRoyal Air Force

letectvo: královské letectvo britskéRoyal Air Force, zkr. RAF

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.come into force/operation/effect

násilí: (udělat) co násilím(do) sth by force

nouzový: nouzové přistáníemergency landing, s poškozením letounu crash landing, kvůli poruše ap. forced landing

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

platnost: být v platnostibe in force, be effective

policejní: policejní sborpolice force, BrE lokální constabulary

pracovní: pracovní sílalabour (force), manpower

sbor: policejní sborpolice force

setrvačný: fyz. setrvačná sílainertia force

síla: fyz. přitažlivá/gravitační sílaattractive/gravitational force

soukat: soukat do sebe jídlo ap.force down

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb

účinnost: nabýt účinnosti zákon ap.come into effect/force, take effect

velikost: fyz. velikost sílyintensity of a force

vojsko: pozemní vojskoarmy, ground forces

vstoupit: vstoupit v platnostzákon ap. come into force, začít působit take effect, become effective

zvláštní: voj. zvláštní jednotkyspecial forces

zvyk: síla zvykuforce of habit

donutit: Byl donucen k ...He was forced to ...

muset: Museli přistát.They were forced to land.

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

prorazit: prorazit si cestu kudy kamforce one's way through sth swh

přinutit: Byli jsme přinuceni ...We were forced/made/compelled to ...

užít: užít násilíuse force

vyšší: vyšší mocsuperior power, práv. force majeure

vytlačit: Řidič mě skoro vytlačil ze silnice.The driver almost ran/forced me off the road!

zmocnit se: zmocnit se čeho násilímtake sth by force

koleno: lámat to přes koleno záležitost ap.force the issue

air force: královské letectvo britskéRoyal Air Force