Hlavní obsah

strength [streŋθ]

Podstatné jméno

  1. síla fyzická ap.There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.strength of willsíla vůle
  2. of sth pevnost, tuhost, odolnost čeho materiálu ap.strength testzkouška pevnosti
  3. moc státu, armády ap.
  4. of sth intenzita čeho pocitu ap., pádnost, přesvědčivost argumentu
  5. silná stránka, přednost, kladekon. strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis S.W.O.T.analýza předností a slabin projektu, firmy ap.strengths and weaknessespřednosti a slabiny, silné a slabé stránky
  6. (početní) stav skupiny lidí
  7. mohutnost větru ap.gain strengthnabírat na síle, sílit

Vyskytuje se v

tower: tower of strengthpevná záštita, opora o člověku

impact: tech. impact strengthpevnost v nárazu

shrug: (strength) shrugskrčení ramen (se zátěží) cvik

tensile: tensile strengthpevnost v tahu

weakness: strengths and weaknessessilné a slabé stránky, přednosti a slabiny

will: strength of willsíla vůle

klad: the pluses and minuses, silné a slabé stránky strengths and weaknesses of sthklady a zápory čeho

přednost: strengths and weaknesses, pluses and minuses, pro a proti pros and conspřednosti a slabiny

síla: strength of will, willpowersíla vůle

silný: strengths and weaknesses, strong and weak pointssilné a slabé stránky

stránka: sb's strong point, strength, fortečí silná stránka

nabrat: recover one's strengthsnabrat znovu sil

nasazení: using all one's strengths nasazením všech (svých) sil

jednota: Unity is strength.V jednotě je síla.

změřit: pit one's strength against sb, znalostní, inteligence ap. pit one's wits against sbzměřit síly s kým

strength: go from strength to strengthjít od úspěchu k úspěchu, být čím dál tím lepší