Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zdroj pohybu) force(výkonu) powerfyz. přitažlivá/gravitační sílaattractive/gravitational forcetech. koňská sílahorse power
  2. (fyzická, duševní ap.) strength(energie) energy(schopnost) powersíla vůlestrength of will, willpowersíla zvykuforce of habitspolečnými silamiby joint efforts, (společně) jointly, (v součinnosti) collaborativelysebrat sílygather one's strength
  3. (nositel síly) force, powertemné sílydark forcespracovní sílalabour force, (pracovník) hand, worker, (zaměstnanci) personnel
  4. (mocný činitel) power(autorita) authority(váha - rozhodnutí ap.) weightvoj. vojenské sílymilitary forces
  5. (intenzita) strength, intensity(vliv, mocnost) potency(bouře ap.) force(fulness)síla větrustrength of the wind, wind forcevší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might
  6. (tloušťka) thickness
  7. ob. expr.(velké množství, intenzita)Tak to je síla!(úžas) That's (really) something!, (pohoršení) That's a bit too much!

Vyskytuje se v

koňský: tech., zast. koňská síla jednotka výkonuhorsepower

nedostatek: nedostatek pracovních sillabour shortage

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

palebný: palebná sílafirepower

pracovní: pracovní sílalabour (force), manpower

setrvačný: fyz. setrvačná sílainertia force

snažit se: snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb

velikost: fyz. velikost sílyintensity of a force

vrchol: na vrcholu silat the height of one's powers, in one's prime

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší silouwith all one's might

zvyk: síla zvykuforce of habit

nabrat: nabrat znovu silrecover one's strengths

nasazení: s nasazením všech (svých) silusing all one's strength

přepínat: přepínat (své) sílypush osf to the limit, overexert osf, overstrain osf

vedoucí: vedoucí síla/úlohaleading power/role

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might

jednota: V jednotě je síla.Unity is strength.

tříštit: příliš tříštit své sílyspread osf too thin

změřit: změřit síly s kýmpit one's strength against sb, znalostní, inteligence ap. pit one's wits against sb

alien: cizí sílyvoj. alien forces

all-out: útok s nasazením všech silall-out attack

armed: ozbrojené sílyarmed services

auxiliary: pomocná pracovní sílaauxiliary labour

buoyancy: vztlaková sílafyz. buoyancy force

buy: kupní sílaekon. buying power

demonic: ďábelské sílydemonic forces

destructive: ničivá síla bomby ap.destructive power

go out: snažit se ze všech silgo all out to do sth

habit: síla zvykuforce of habit

labour: mzdové náklady, náklady na pracovní síluekon. labour costs

main: všemi prostředky, ze všech silby main force

manpower: odborná pracovní sílaskilled manpower

moment: moment sílyfyz. moment of a force

origin: působiště sílytech. origin of force

parity: parita kupní sílypurchasing power parity

power: kupní síla, koupěschopnostekon. purchasing power

propulsion: hnací sílapropulsion power

rebel: povstalecké sílyrebel forces

secretarial: sekretářky, kancelářské sílysecretarial staff

shear: smyková sílashear force

show: demonstrace sílyshow of force

spending: kupní síla měny, obyvatelspending power

strength: síla vůlestrength of will

suction: sací síla, odsávací schopnostsuction power

supernatural: nadpřirozené bytosti/sílysupernatural beings/forces

try: snažit se ze všech siltry one's best

war: hnací síla válečné mašinérie, co roztáčí kola války peníze, zbraně ap.sinews of war

will: síla vůlestrength of will

unskilled: nekvalifikovaná sílaunskilled labourer

brevity: v jednoduchosti je síla (vtipu) původně z Hamletabrevity is the soul of wit

momentum: nabírat na obrátkách/síle, dostávat spád, rozjíždět segain/gather momentum

síla: fyz. přitažlivá/gravitační sílaattractive/gravitational force