Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zdroj pohybu) force(výkonu) powerfyz. přitažlivá/gravitační sílaattractive/gravitational forcetech. koňská sílahorse power
  2. (fyzická, duševní ap.) strength(energie) energy(schopnost) powersíla vůlestrength of will, willpowersíla zvykuforce of habitspolečnými silamiby joint efforts, (společně) jointly, (v součinnosti) collaborativelysebrat sílygather one's strength
  3. (nositel síly) force, powertemné sílydark forcespracovní sílalabour force, (pracovník) hand, worker, (zaměstnanci) personnel
  4. (mocný činitel) power(autorita) authority(váha - rozhodnutí ap.) weightvoj. vojenské sílymilitary forces
  5. (intenzita) strength, intensity(vliv, mocnost) potency(bouře ap.) force(fulness)síla větrustrength of the wind, wind forcevší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might
  6. (tloušťka) thickness
  7. ob. expr.(velké množství, intenzita)Tak to je síla!(úžas) That's (really) something!, (pohoršení) That's a bit too much!

Vyskytuje se v

koňský: tech., zast. koňská síla jednotka výkonuhorsepower

nedostatek: nedostatek pracovních sillabour shortage

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

palebný: palebná sílafirepower

pracovní: pracovní sílalabour (force), manpower

setrvačný: fyz. setrvačná sílainertia force

snažit se: snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb

velikost: fyz. velikost sílyintensity of a force

vrchol: na vrcholu silat the height of one's powers, in one's prime

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší silouwith all one's might

zvyk: síla zvykuforce of habit

nabrat: nabrat znovu silrecover one's strengths

nasazení: s nasazením všech (svých) silusing all one's strength

přepínat: přepínat (své) sílypush osf to the limit, overexert osf, overstrain osf

vedoucí: vedoucí síla/úlohaleading power/role

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might

jednota: V jednotě je síla.Unity is strength.

tříštit: příliš tříštit své sílyspread osf too thin

změřit: změřit síly s kýmpit one's strength against sb, znalostní, inteligence ap. pit one's wits against sb

alien: voj. alien forcescizí síly

all-out: all-out attackútok s nasazením všech sil

armed: armed servicesozbrojené síly

auxiliary: auxiliary labourpomocná pracovní síla

buoyancy: fyz. buoyancy forcevztlaková síla

buy: ekon. buying powerkupní síla

demonic: demonic forcesďábelské síly

destructive: destructive powerničivá síla bomby ap.

go out: go all out to do sthsnažit se ze všech sil

habit: force of habitsíla zvyku

labour: ekon. labour costsmzdové náklady, náklady na pracovní sílu

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

manpower: skilled manpowerodborná pracovní síla

moment: fyz. moment of a forcemoment síly

origin: tech. origin of forcepůsobiště síly

parity: purchasing power parityparita kupní síly

power: ekon. purchasing powerkupní síla, koupěschopnost

power: under one's own powervlastním pohonem, na vlastní pohon plout ap., přen. vlastními silami

propulsion: propulsion powerhnací síla

rebel: rebel forcespovstalecké síly

secretarial: secretarial staffsekretářky, kancelářské síly

shear: shear forcesmyková síla

show: show of forcedemonstrace síly

spending: spending powerkupní síla měny, obyvatel

strength: strength of willsíla vůle

suction: suction powersací síla, odsávací schopnost

supernatural: supernatural beings/forcesnadpřirozené bytosti/síly

try: try one's bestsnažit se ze všech sil

war: sinews of warhnací síla válečné mašinérie, co roztáčí kola války peníze, zbraně ap.

will: strength of willsíla vůle

all-out: We'll be going all out to ...Nasadíme všechny síly ...

strength: There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.

strength: gain strengthnabírat na síle, sílit

unskilled: unskilled labourernekvalifikovaná síla

brevity: brevity is the soul of witv jednoduchosti je síla (vtipu) původně z Hamleta

momentum: gain/gather momentumnabírat na obrátkách/síle, dostávat spád, rozjíždět se