Hlavní obsah

show

Podstatné jméno, rod ženský i podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

colour: show one's true coloursvybarvit (se), ukázat se v pravém světle povaha, vlastnosti koho

show: show (up)objevit se, ukázat se kde, přijít kam o člověku

show around: show sb (a)roundprovést koho, udělat prohlídku komu městem ap.

show in: show sb inuvést, zavést koho do pokoje ap.

show up: show sb upudělat ostudu komu, ztrapnit koho

variety: variety (show)varieté, varietní představení, estráda

window: (display) window, show windowvýloha, výkladní skříň, výklad

compilation: compilation showstřihový pořad

dating: (TV) dating showtelevizní seznamka, seznamovací pořad

displeasure: show one's displeasureprojevit nelibost

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemu

interest: show interest in sthprojevit zájem o co

moderation: exercise/show moderationpostupovat s rozumem/umírněně/s rozvahou

one-man: one-man showsólové představení

profit: ekon. show a profitvykázat zisk

promise: show promisevypadat slibně

round: show sb roundprovést koho po městě, domě ap.

shadow: shadow showstínohra

slide: slide showpromítání diapozitivů, prezentace s diapozitivy

trade: trade showodborný veletrh

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

host: (The show is) Hosted by...(Pořad) uvádí...

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

present: show presented by ...show uváděná ... kým

cenit: show/bare one's teeth, zubit se grincenit zuby

dát: show, manifest, demonstrate sthdát najevo co

loutkový: puppet theatre, představení též puppet show/playloutkové divadlo

módní: fashion showmódní přehlídka

najevo: show, manifest, demonstrate, displaydát najevo co

okatě: show sth ostentatiouslyokatě dávat najevo co

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

poznat: be visible, projevovat se show, be showingbýt poznat být zřejmý

průmysl: entertainment industry, show businesszábavní průmysl

přehlídka: fashion showmódní přehlídka

salon: motor showautomobilový salon

soutěž: quiz showvědomostní soutěž televizní ap.

stavět: exhibit, flaunt, parade, show off sthstavět co na odiv

úcta: show respect to sbprojevit komu úctu

vidět: be visible, projevovat se show, být zahlédnut be seenbýt vidět

vykázat: show/make a profit/lossekon. vykázat zisk/ztrátu

vyniknout: show sth to good advantage, kontrastem ap. set off, highlight sthdát vyniknout čemu

zábavní: entertainment industry, show businesszábavní průmysl

zisk: make/show a profitmít/vykázat zisk firma

život: show no signs of lifenejevit známky života

cesta: Could you show me the way?Mohl byste mi ukázat cestu?

lítost: show (no) regret for sth(ne)projevit lítost nad čím

opakovat: repeat sth/show sth again/rerun sth (on TV)opakovat co (v televizi)

projevit: He showed no interest.Neprojevil žádný zájem.

prokázat: show courageprokázat odvahu

provést: I'll show you round (the city).Provedu vás (po městě).

příjemný: Enjoy (it)!, bavte se Have fun!, divákům ap. Enjoy the show.Příjemnou zábavu!

slitování: show/have no mercy on sbnemít (s nikým) žádné slitování

ukázat: I will show you round the city.Ukážu vám město.

uvést: He showed them in.Uvedl je dovnitř.

vidno: This/That shows ...Z toho je vidno ...

vyplývat: Research shows that ...Z výzkumu vyplývá, že ...

zavést: I will show you to his office.Zavedu vás do jeho kanceláře.

znát: He wouldn't show (it).Nedal by to na sobě znát.