Hlavní obsah

show

Podstatné jméno, rod ženský i podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

colour: show one's true coloursvybarvit (se), ukázat se v pravém světle povaha, vlastnosti koho

show around: show sb (a)roundprovést koho, udělat prohlídku komu městem ap.

show in: show sb inuvést/zavést koho dovnitř do pokoje ap.

show up: show sb upudělat ostudu komu, ztrapnit koho

variety: variety (show)varieté, varietní představení, estráda

window: (display) window, show windowvýloha, výkladní skříň, výklad

compilation: compilation showstřihový pořad

dating: (TV) dating showtelevizní seznamka, seznamovací pořad

displeasure: show one's displeasureprojevit nelibost

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy, naprosto nehledět na co/koho

favour: show favour to sb(zjevně) nadržovat komu, projevovat přízeň komu

interest: show interest in sthprojevit zájem o co

moderation: exercise/show moderationpostupovat s rozumem/umírněně/s rozvahou

one-man: one-man showsólové představení

profit: ekon. show a profitvykázat zisk

promise: show promisevypadat slibně

round: show sb roundprovést koho po městě, domě ap.

shadow: shadow showstínohra

slide: slide showpromítání diapozitivů, prezentace s diapozitivy

trade: trade showodborný veletrh

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

host: (The show is) Hosted by...(Pořad) uvádí...

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

present: show presented by ...show uváděná ... kým

clean: show a clean pair of heelsvzít nohy na ramena

besídka: školní besídkaschool concert/show/revue, s divadelním vystoupením school play

cenit: cenit zubyshow/bare one's teeth, zubit se grin

dát: dát najevo coshow, manifest, demonstrate sth

loutkový: loutkové divadlopuppet theatre, představení též puppet show/play

módní: módní přehlídkafashion show

najevo: dát najevo coshow, manifest, demonstrate, display

okatě: okatě dávat najevo coshow sth ostentatiously

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

poznat: být poznat být zřejmýbe visible, projevovat se show, be showing

průmysl: zábavní průmyslentertainment industry, show business

přehlídka: módní přehlídkafashion show

přehlídka: letecká přehlídkaairshow, air show

salon: automobilový salonmotor show

soutěž: vědomostní soutěž televizní ap.quiz show

stavět: stavět co na odivexhibit, flaunt, parade, show off sth

úcta: projevit komu úctushow respect to sb

vidět: být vidětbe visible, projevovat se show, být zahlédnut be seen

vykázat: ekon. vykázat zisk/ztrátushow/make a profit/loss

vyniknout: dát vyniknout čemushow sth to good advantage, kontrastem ap. set off sth

zábavní: zábavní průmyslentertainment industry, show business

zisk: mít/vykázat zisk firmamake/show a profit

život: nejevit známky životashow no signs of life

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

lítost: (ne)projevit lítost nad čímshow (no) regret for sth

opakovat: opakovat co (v televizi)repeat sth/show sth again/rerun sth (on TV)

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

prokázat: prokázat odvahushow courage

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

příjemný: Příjemnou zábavu!Enjoy (it)!, bavte se Have fun!, divákům ap. Enjoy the show.

slitování: nemít (s nikým) žádné slitováníshow/have no mercy on sb

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

ukázat: ukázat komu cestushow sb the way

uvést: Uvedl je dovnitř.He showed them in.

vidět: Je to vidět.It can be seen., It's visible., je to znát You can tell., It shows.

vidno: Z toho je vidno ...This/That shows ...

vyplývat: Z výzkumu vyplývá, že ...Research shows that ...

zavést: Zavedu vás do jeho kanceláře.I will show you to his office.

znát: Nedal by to na sobě znát.He wouldn't show (it).