Hlavní obsah

round [raʊnd]

Podstatné jméno

  1. kolo jednání ap., řada, série událostí ap.
  2. sport.kolo soutěže, partie hry ap.He played a round of 67.Zahrál hřiště na 67 úderů.
  3. kolo útvar, kolečko, plátek ukrojený - okurky ap.sliced into roundsnakrájený na kolečka
  4. BrEkrajíc, plátek chleba ap.
  5. obchůzka, pochůzka pracovnído/make one's roundsdělat obchůzky/pochůzky ve službě ap., navštěvovat klientymed. do the (ward) round(u)dělat vizitu oddělení
  6. runda objednávka pití pro celý stůl
  7. round (of ammunition) střela, náboj, kus střeliva do palné zbraně
  8. výstřel, rána, dávka z pušky ap.He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

Vyskytuje se v

clip: pohlavek za ucho ap.clip round the ear

corner: být (už) za dveřmi, být na spadnutí brzy nastatbe (a)round the corner

look round: sth poohlédnout se, poohlížet se po čemlook (a)round for

milk round: nábor(y) nových zaměstnanců mezi studenty na vysokých školáchthe milk round

moon: bloumat, chodit jako tělo bez duše nečinněmoon (a)round/about

pass around: dát kolovat, posílat si cigaretu ap.pass sth (a)round

peg: člověk na nesprávném místě, hovor. kozel zahradníkema square peg in a round hole

round: založený na čem, vycházející z čeho nápad ap.based round sth

rounded: vyzrálý, zralý osobnost, sýr(well-)rounded

show around: provést koho, udělat prohlídku komu městem ap.show sb (a)round

skate: sth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématuskate over/(a)round

swing: obrátit se, otočit se prudce, rychleswing (a)round

take around, take round: provést koho po domě, městě ap.take sb (a)round

talk round: přemluvit, ukecat kohotalk sb round

way: obráceně, opačně, zrovna naopakthe other way (a)round

wheel: otočit se prudce, překvapeně ap.wheel round/around

win over: získat si (podporu)/na svoji stranu, přesvědčit koho, naklonit si kohowin sb over/round

ammunition: nábojround of ammunition

applause: sklidit potleskget a round of applause, receive applause

arm: obejmout kohoput one's arms round sb

back: vzadu (za domem)BrE, hovor. round the back

fare: zpáteční jízdnéreturn/AmE round-trip fare

figure: zaokrouhleně přibližněin round figures

file: půlkruhový pilníkhalf round file

find: (z)orientovat se, vyznat se kdefind one's way (a)round sth

fling: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

pass: obtočit, o(b)motat co kolem čeho lano kolem stromu ap.pass sth (a)round sth

pull: zotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupypull round

round table: diskuse/jednání u kulatého stoluround table discussion/talks

round trip: zpáteční jízdnéround-trip fare

sixteen: osmifinálesport. round of sixteen

tour: cesta kolem světaa round-the-world tour

ward: vizitaward round

bring around: Přivedli ho k vědomí.He was brought round.

dát: dát kolovat copass sth (a)round

dokola: stále dokolaround and round, over and over again

jízdenka: zpáteční jízdenkareturn ticket, AmE round(-trip) ticket

kolem: cesta kolem světaround-the-world tour

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

kulatý: rytíři kulatého stoluknights of the round table

lístek: zpáteční lístekBrE return ticket, AmE round-trip ticket

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

roh: za rohemround the corner

všude: všude na světěall round the world, the world over, in the whole world

za: za rohem(a)round the corner

záda: mít kulatá zádahave round shoulders, stoop

závorka: kulaté/hranaté závorkyround/square brackets

zpáteční: zpáteční jízdenkareturn (ticket), AmE round-trip ticket

cestovat: cestovat kolem světatravel round the world

oklika: jít oklikoumake a detour, take the long way round

pořád: pořád dokolaround and round, all over again

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

přetáhnout: přetáhnout koho na svou stranu získatwin sb over/round

stavět: Autobus staví za rohem.The bus stop is round the corner.

těkat: Těkal pohledem po místnosti.His eyes roved round the room.

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

vrhnout se: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

zadem: Jdi zadem!Go round the back!

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

klepat: co už klepe na dveře blíží sesth is round the corner

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.come (a)round

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.

vykřesat se: vykřesat se z toho z nemoci ap.pull through/round

zlámat: Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.