Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat ap.) komu co give sb sth, sth to sb, let sb have sth(předat) hand (over)Kdo ti to dal?Who gave it to you?
 2. (učinit) give(úder ap.) deliverdát vědět komulet sb knowdát přednost čemu před čímprefer sth to sthdát komu výpověďgive sb his/her noticedát výpověď kdohand in one's noticedát lekci komuteach sb a lessondát najevo coshow, manifest, demonstrate sthdát si na častake one's timedát si schůzku s kýmarrange to meet sbdát komu na vybranou z čehogive sb a choice of sthdát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth
 3. (umístit) put, place(vložit, vsunout) insert(bombu ap.) plantdát co dohromady sestavitput sth together
 4. (poskytnout) co komu grant, give sb sth(udělit) form. confer, bestow sth on sb(cenu) award sb sth
 5. (odevzdat, vydat) give (out), hand out sth to sb(obětovat) sacrifice sth
 6. dát si (požít ap.) co have sthdát si (provést ap.) takeCo si dáš k pití?What will you have to drink?Dám si pivo. v restauraciI'll have a beer.dát si sprchutake/have a shower
 7. (zaplatit) za co give, pay for sth
 8. (nechat udělat) co have sth doneMusím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.
 9. (dovolit, připustit) let sb do sth, allow sb to do sthdejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume
 10. ob.(svolit k sexu) komu put out for/to sbob.(vyspat se) sleep, have it off with sb
 11. (k telefonu) koho put sb on, pass the phone to sb, pass sb the phoneMůžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?
 12. (uvést do stavu) putdát kolovat copass sth (a)rounddát do pořádkuput sth in order, (spor ap.) settle sth
 13. (dbát) na koho take sb's adviceDej na mě!Take my advice!

Vyskytuje se v

absolution: odpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešenígive/grant sb absolution

adieu: dát komu sbohem, rozloučit se s kýmbid sb adieu

auction: dát do dražbyput up for auction

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

bite: dát čemu řízgive sth some bite

boil: dát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varuboil a kettle, put a kettle on to boil

break: dát si pauzutake a break

breather: dát si pauzu, odpočinout sihovor. take a breather

budge: neustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říctnot budge

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

close: snožit, dát nohy k soběclose one's legs

consent: dát svůj souhlas k čemugive one's consent to sth

conversation: dát se do řeči/hovoru s kýmenter into conversation with sb

court: dát koho k soudu, zažalovat kohopráv. take sb to court

cross: dát si nohu přes nohu, zkřížit nohycross one's legs

custody: svěřit/dát koho do výchovy/péče komuput/place sb in the custody of sb

Dane: Dáni, Dánovéthe Danes

dinner: dát si co k večeřihave sth for dinner

dish out: dát komu co proto zkritizovat, potrestatdish out criticism/punishment to sb

disposal: dát co komu (plně) dispoziciput sth at sb's (complete) disposal

dissolve: rozesmát se, dát se do smíchu, rozchechtat sedissolve into laughter

enter into: dát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kýmenter into conversation with sb

false: ukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečígive sb a false sense of security

farewell: dát sbohem komu, rozloučit se s kýmbid sb farewell

feel: ozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.make osf felt

food: dát komu podnět k zamyšlenígive sb food for thought

forth: vytvořit co, dát vznik(nout) čemukniž. bring forth sth

gallop: dát se do tryskubreak into gallop

give: dát zadostiučiněnígive satisfaction

go: dát se dohromady, spojit se s kýmgo in with sb

going-over: dát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit kohogive sb a going-over

hat-trick: dát hattrickscore a hat-trick

honour: dát komu čestné slovogive sb one's word of honour

injection: dát komu injekcigive sb an injection

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

laughter: rozesmát se, rozchechtat se, dát se do smíchuburst into laughter

lead: pustit/dát psa z vodítka/na vodítkolet/put the dog off/on the lead

licence: opravňovat koho k čemu, dát komu oprávnění k čemugive sb (a) licence to do sth

loose: vydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnitlet loose

make: dát slib, slíbit (že)make a promise

manifest: dát jasně najevo, jasně projevit comake sth manifest

move: dát (se) do pohybuget moving

order: dát příkazgive order

pawn: zastavit, dát do zástavy coput sth in pawn

plant: dát pusu komu, políbit kohoplant a kiss on sb

preference: dát přednost komu/čemu, upřednostnit koho/cogive preference to sb/sth

professional: stát se profesionálem, dát se na profesionální dráhuturn professional

promise: dát slibmake a promise

proud: naplnit koho hrdostí, dát komu důvod k hrdostimake sb proud

pull: zotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupypull round

put: zkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na kohoput sb in touch with sb

record: dát/zanést do záznamu/zápisuput sth on record

repair: nedat se (již) opravit, být neopravitelnýbe beyond repair

resolution: dát si předsevzetí, předsevzít simake a resolution

riddle: dát komu hádankuask sb a riddle

safekeeping: dát co komu do úschovygive sth to sb for safekeeping

sanction: dát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čímgive sanction to sth

see: dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...see (to it) that ...

set: pustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervouset to sth

shout: dát komu věděthovor. give sb a shout

smarten up: dát se do pořádku, upravit se, hodit se do galasmarten osf up

snooze: dát si šlofíka/dvacet, zdřímnout/schrupnout sitake/have a snooze

spruce up: dát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit sespruce osf up

a, an: Dám si jablko.I will have an apple.

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

apiece: Každému jsem dal dvě jablka.I gave them two apples apiece.

basket: dát košscore a basket

care: Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?Would you care for some juice?

distance: Dá se tam dojít pěšky.It is within walking distance.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

fit: To se nedá jíst.It is not fit to eat.

hand: Zvedni ruku., Dej ruku nahoru.Put your hand up.

harm: Za zeptání nic nedáš.There's no harm in asking.

have: Dal jsem si umýt auto.I had my car washed.

hear: Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.Let me hear from you.

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

in: Dej to do ledničky.Put it in the fridge.

lunch: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

meet: Kde si dáme sraz?Where shall we meet?

mess: Tys tomu ale dal., Tys to pěkně zpackal.You have made a real mess of it.

sexually: sexually transmitted diseasespohlavně přenosné choroby

pohlavně: sexually transmitted diseasesmed. pohlavně přenosné nemoci

přenosný: sexually transmitted diseasespohlavně přenosné choroby

styk: sexually transmittedpřenášený pohlavním stykem