Hlavní obsah

dodat

Dokonavé sloveso

  1. (zboží ap.) co komu supply(doručit) deliver(k dispozici ap.) provide, furnish sb with sth
  2. (dodatečně říci) add
  3. (zvětšit, posílit) čeho add (in) to sth(zvýšit) boost(přispět) contribute to sthdodat si odvahyto pluck up couragedodat odvahu komuencourage, hearten, embolden, nerve sb
  4. (dát, přidat) give, supply(vlastnost ap. též) impart

Vyskytuje se v

šmrnc: dodat šmrnc čemupep up, jazz up, ginger up sth

courage: dodat si odvahy/ztratit odvahupluck up the/lose courage

credence: dodat na věrohodnosti čemulend credence to sth

instil: dodat (sebe)jistoty komuinstil confidence in sb

screw up: sebrat odvahu, dodat si odvahyscrew one's/the courage

shine: dodat lesku čemu, nablýskat cogive sth (a) shine

taste: dodat chuť čemu, ochutit cogive taste to sth

afterthought: bez rozmýšlení dodat co v řečisay sth as an afterthought

encourage: Ta zpráva mi dodala odvahy.I was encouraged by the report.

dodat: dodat si odvahyto pluck up courage