Hlavní obsah

dodat

Dokonavé sloveso

  1. (zboží ap.) co komu supply(doručit) deliver(k dispozici ap.) provide, furnish sb with sth
  2. (dodatečně říci) add
  3. (zvětšit, posílit) čeho add (in) to sth(zvýšit) boost(přispět) contribute to sthdodat si odvahyto pluck up couragedodat odvahu komuencourage, hearten, embolden, nerve sb
  4. (dát, přidat) give, supply(vlastnost ap. též) impart

Vyskytuje se v

šmrnc: dodat šmrnc čemupep up, jazz up, ginger up sth

courage: pluck up the/lose couragedodat si odvahy/ztratit odvahu

credence: lend credence to sthdodat na věrohodnosti čemu

instil: instil confidence in sbdodat (sebe)jistoty komu

screw up: screw one's/the couragesebrat odvahu, dodat si odvahy

shine: give sth (a) shinedodat lesku čemu, nablýskat co

taste: give taste to sthdodat chuť čemu, ochutit co

afterthought: say sth as an afterthoughtbez rozmýšlení dodat co v řeči

encourage: I was encouraged by the report.Ta zpráva mi dodala odvahy.