Hlavní obsah

poskytnout

Dokonavé sloveso

  • komu co (dodat) provide (sb with) sth(dát, informaci ap.) giveform. render sb sth(schválit půjčku ap.) grant(vybavit) furnish sb with sth(zásobit) supply sthposkytnout první pomoc komugive first aid to sb

Vyskytuje se v

interview: poskytnout komu interviewgive sb an interview

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

první: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

nocleh: poskytnout komu noclehput sb up (for the night), ubytovat accommodate sb

služba: poskytnout službyprovide services

alibi: provide a false alibiposkytnout falešné alibi

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

succour: give succour to sbposkytnout pomoc, pomoci komu

support: give support to sbpodpořit koho, poskytnout podporu komu

accommodation: provide accommodation for sbposkytnout komu ubytování