Hlavní obsah

provide [prəˈvaɪd]

Vyskytuje se v

provided: provided (that)za předpokladu (že), pokud, pod podmínkou (že)

providing: providing (that)za předpokladu/pod podmínkou, (že), jestliže, pokud

alibi: provide a false alibiposkytnout falešné alibi

employer: employer-provided health insurancezdravotní pojištění poskytované zaměstnavatelem

accommodation: provide accommodation for sbposkytnout komu ubytování