Hlavní obsah

accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃən]

Vyskytuje se v

address: accommodation addressadresa poštovní přihrádky

day-to-day: ekon. day-to-day accommodationdenní půjčka/výpomoc

overnight: overnight accommodationnocleh, ubytování na noc

unit: housing/accommodation unitbytová/ubytovací jednotka

soukromí: private accommodationubytování v soukromí

ubytování: arrange for accommodationzařídit (si) ubytování

zahrnout: The price includes meals and accommodation.V ceně je zahrnuto stravování a ubytování.

accommodation: hotel accommodationubytování v hotelu