Hlavní obsah

unit [ˈjuːnɪt]

Podstatné jméno

  1. jednotka, kus zboží, jednicehousing/accommodation unitbytová/ubytovací jednotkaekon. unit price, price per unitjednotková cenaunit of accountzúčtovací měnová jednotkaaccounting unitúčetní jednotkafactory unitprůmyslová/tovární budova, průmyslový objektekon. unit costjednotkové nákladyper unit areana jednotku plochy poměr
  2. voj.útvar i policie ap.
  3. součástka, agregát, část stroje ap. se samostatnou funkcí
  4. fyz.jednotka veličiny - měrnáunit of lengthjednotka délkyunit of areajednotka plošné míry
  5. (sektorový) dílec, díl nábytkuunit furnituresektorový nábytekkitchen unitskuchyňská linkawall unitnábytková stěna s poličkami ap.

Vyskytuje se v

account: unit of accountzúčtovací (měnová) jednotka burzovní ap.

coronary: coronary-care unitkoronární jednotka v nemocnici

detoxification: drug detoxification unitdetoxifikační jednotka léčebny

emergency: emergency power unitzáložní zdroj (energie)

K9: K9 unitpsovodi, útvar psovodů policie ap.

kitchen: kitchen unitskuchyňská linka

maternity: maternity ward/unitporodnické oddělení

neonatal: neonatal care unitoddělení péče o novorozence

shelving: shelving unitsestava polic, regál nábytek

suction: suction unitodsávačka dentistická ap.

system: international system of unitsmezinárodní jednotková soustava SI

train: žel. train unitvlaková souprava

unit: housing/accommodation unitbytová/ubytovací jednotka

vacant: vacant rental unituprázdněná nájemní jednotka

délkový: unit of lengthdélková jednotka

elitní: elite units/forces/troopsvoj. elitní jednotky

jednotka: unit of weighthmotnostní jednotka

kuchyňský: kitchen units, fitted kitchenkuchyňská linka

kus: price per unit ..., na cenovce ap. ... eachekon. cena za kus ...

objem: unit of volumejednotka objemu

plošný: square/area unitplošná jednotka

pyrotechnik: bomb squad/experts, explosive ordnance disposal unit/team, zkr. EOD teampyrotechnici oddíl ap.

resuscitační: resuscitation unitresuscitační jednotka

váhový: unit of weightváhová jednotka

udeřit: The units struck at night.Jednotky udeřily v noci.

garbage disposal: garbage disposal (unit)drtič (kuchyňského) odpadu