Hlavní obsah

jednotka

Vyskytuje se v

délkový: délková jednotkaunit of length

elitní: voj. elitní jednotkyelite units/forces/troops

objem: jednotka objemuunit of volume

plošný: plošná jednotkasquare/area unit

resuscitační: resuscitační jednotkaresuscitation unit

úderný: voj. úderná jednotkastorm/shock troop(s)

váhový: váhová jednotkaunit of weight

zvláštní: voj. zvláštní jednotkyspecial forces

stáhnout se: Jednotky se stáhly z oblasti.The troops withdrew from the area.

udeřit: Jednotky udeřily v noci.The units struck at night.

account: zúčtovací (měnová) jednotka burzovní ap.unit of account

assault: přepadová jednotka, zásahová jednotka policejníassault team

commit: nasadit jednotky do bojecommit troops

coronary: koronární jednotka v nemocnicicoronary-care unit

detoxification: detoxifikační jednotka léčebnydrug detoxification unit

elite: elitní jednotkyelite troops

expeditionary: expediční jednotka vyslaná do zahraničívoj. expeditionary force

floppy disk: disketová jednotka/mechanikavýp. floppy (disk) drive

peacekeeping: mírové jednotky pro udržení mírupeacekeeping forces

unit: bytová/ubytovací jednotkahousing/accommodation unit

vacant: uprázdněná nájemní jednotkavacant rental unit

deploy: Nasadili pozemní jednotky.They deployed ground troops.

withdraw: Jednotky se stáhly.The troops withdrew.

jednotka: hmotnostní jednotkaunit of weight