Hlavní obsah

united [juːˈnaɪtɪd]

Vyskytuje se v

národ: United Nations (Organization)Organizace spojených národů

organizace: United Nations OrganizationOrganizace spojených národů

spojit se: They united against him.Spojili se proti němu.

znamenat: UN stands for United Nations.SN znamená Spojené národy.

unite: unite sb in marriagespojit koho ve svazek manželský