Hlavní obsah

united [juːˈnaɪtɪd]

Vyskytuje se v

unite: unite sb in marriagespojit koho ve svazek manželský

národ: Organizace spojených národůUnited Nations (Organization)

organizace: Organizace spojených národůUnited Nations Organization

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

znamenat: SN znamená Spojené národy.UN stands for United Nations.