Hlavní obsah

part [pɑːt]

Podstatné jméno

  1. of sth (sou)část, kus, kousek, díl čehoin two partsve dvou částech, dvoudílný věc ap.major partvětšinaweak partslabé místo
  2. součástka, díl, součástspare partnáhradní dílcar partsautodílyfourth/fifth partčtvrtina/pětina
  3. role, postava ve hře ap.walk-on partštěk, malá role hl. bez textu
  4. in sth podíl, (spolu)účast na čem
  5. of sth člen, součást čeho sdružení ap.
  6. AmEpěšinka ve vlasechBrE= parting
  7. tělesná část, orgán, končetinaspare-part surgerytransplantace

Vyskytuje se v

část: po částechin parts, mat. integrace by parts

částečný: částečný pracovní úvazekpart-time job

díl: náhradní dílyspare parts, spares

druh: slovní druhword class, part of speech

hlavní: div., film. hlavní rolelead role, main part

hrát: hrát roli kohoplay the part of sb, represent, impersonate, portray sb

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

náhradní: náhradní díl/pneumatikaspare part/tire

party: throw a party(us)pořádat party

po: po částechin parts, splácet in installments

podstatný: podstatná částessential part

pracovat: pracovat na částečný úvazekwork part-time, be in part-time employment

protiúčet: koupě na protiúčettrade-in, BrE part exchange

převážný: převážná část čehomajor part of sth

přítel: rozejít se jako přátelé v dobrémpart friends

rezervní: rezervní dílyspare parts

role: hlavní rolelead role, main part

titulní: titulní roletitle role, name part

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

zkrácený: (zaměstnání na) zkrácený úvazekpart-time job

rozejít se: rozejít se jako přátelépart friends

sehrát: sehrát důležitou roli v čemplay an important part in sth

součástka: náhradní součástkaspare (part)

spodní: spodní část tělalower (part of the) body

východní: východní část čehothe eastern part of sth

best: většinu čeho, skoro celý cothe best part of sth

centre: pěšinka uprostřed účescentre parting

character: charakterová rolecharacter part

costume: costume partykostýmová party, večírek s kostýmy/převleky

employee: zaměstnanec na částečný úvazekpart-time employee

employment: (pracovat na) plný/částečný úvazek(be in) full/part-time employment

friend: rozejít se jako přátelépart friends

part: většinamajor part

part exchange: vzít co na protiúčettake sth in part exchange

part-time: práce na částečný úvazekpart-time job

present: dárek na rozloučenoufarewell/parting present

reserve: náhradní dílyreserve parts

wear: opotřebitelné/opotřebení podléhající dílywear parts

in: Všichni se účastnili obřadu.They all took part in the ceremony.

major: většina čehothe major part of sth

furniture: patřit k inventáři stále někde být, být kde pečený vařenýbe part of the furniture

game: to patří k věciit is all part of the game

walk-on: komparzní role, role v komparzu, štěkwalk-on (part)