Hlavní obsah

part [pɑːt]

Podstatné jméno

  1. of sth (sou)část, kus, kousek, díl čehoin two partsve dvou částech, dvoudílný věc ap.major partvětšinaweak partslabé místo
  2. součástka, díl, součástspare partnáhradní dílcar partsautodílyfourth/fifth partčtvrtina/pětina
  3. role, postava ve hře ap.walk-on partštěk, malá role hl. bez textu
  4. in sth podíl, (spolu)účast na čem
  5. of sth člen, součást čeho sdružení ap.
  6. AmEpěšinka ve vlasechBrE= parting
  7. tělesná část, orgán, končetinaspare-part surgerytransplantace

Vyskytuje se v

furniture: be part of the furniturepatřit k inventáři stále někde být, být kde pečený vařený

game: it is all part of the gameto patří k věci

walk-on: walk-on (part)komparzní role, role v komparzu, štěk

best: the best part of sthvětšinu čeho, skoro celý co

centre: centre partingpěšinka uprostřed účes

character: character partcharakterová role

employee: part-time employeezaměstnanec na částečný úvazek

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

friend: part friendsrozejít se jako přátelé

part exchange: take sth in part exchangevzít co na protiúčet

part-time: part-time jobpráce na částečný úvazek

present: farewell/parting presentdárek na rozloučenou

reserve: reserve partsnáhradní díly

wear: wear partsopotřebitelné/opotřebení podléhající díly

in: They all took part in the ceremony.Všichni se účastnili obřadu.

major: the major part of sthvětšina čeho