Hlavní obsah

pokud

Spojka

  1. (jestliže) if(zápor) unless(za podmínky, že) provided (that)... pokud to nenajdeš.... unless you find it.Pokud se to nenaučí ...Unless she learns it ...Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.
  2. kniž.(dokud) as long as
  3. (co se týče)pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned
  4. (co jen) as ... as(tak dalece) as far asPokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

Vyskytuje se v

potud: pokud - potud, dokud - potudtak dlouho as long as, in so far as

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

možno: pokud možnoif possible, hovor. if poss

opravit: Opravte mě, pokud se mýlím.Correct me if I'm wrong.

pamatovat (si): Pokud si dobře pamatuji...If I remember right..., If my memory serves me right...

přihodit se: Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...If nothing intervenes ...

vědět: Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...

vzpomínat (si): pokud si vzpomínámas far as I (can) remember