Hlavní obsah

opravit

Dokonavé sloveso

  1. (něco poškozeného) co repair, fix, mend(celkově prohlédnout) overhaul sthnechat si co opravithave sth repaired
  2. (něco nesprávného) co correct(napravit) rectify, remedy sthOpravte mě, pokud se mýlím.Correct me if I'm wrong.
  3. (psaný, tištěný text) co correct(korektorsky) proofread sth

Vyskytuje se v

nechat: nechat si opravit autohave one's car repaired

correction: I am open to correction.Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.

repair: have/get sth repairednechat/dát (si) co opravit

repair: be beyond repairnedat se (již) opravit, být neopravitelný

set: set sb straightvyvést z omylu, opravit koho v mylné domněnce ap.

straight: put sb straightvyvést koho z omylu, opravit koho aby se nemýlil