Hlavní obsah

nechat

Dokonavé sloveso

  1. (dovolit, umožnit) let sb do sth, allow, permit sb to do sthNech to být.Let it be.Nenechte si to ujít.Don't miss it.Nech si poradit. Poslechni měTake my advice.nechat jít koho pustitlet sb gonechat propadnout(u zkoušky) fail, refer sb, (majetek oproti dluhu) condemn
  2. (v daném stavu) leave sthNech to tak/jak to je.Leave it as it is.nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on holdnechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, (držet se dál) stay away from, keep one's hand off sb/sth
  3. (přestat se zajímat) koho/co leave sb/sth (behind)(opustit) abandonnechat koho o samotěleave sb alonenechat koho čekatkeep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, (odložením na jindy) put sb off, stand up
  4. hovor.(rozejít se s někým) koho leave sbhovor.hovor. ditch, chuck, dump sbNechal ji kvůli jiné dívce.He left her for another girl.
  5. (přenechat k vyřízení ap.) co na kom leave sth (up) to sb(svěřit) entrust, let sb take care of sthNechte to na mně.Leave it up to me., Let me take care of it.
  6. (zanechat po sobě) leave (behind)Chcete mu nechat zprávu?Would you like to leave a message for him?
  7. (přestat s něčím) čeho stop, quit(vzdát) give upRozhodla se nechat školy.She decided to quit school.Nechme toho.Let's drop this subject., (zapomeneme na to) Let's forget it.
  8. hovor.(dát udělat ap.) co to have/get sth donehovor.(přimět někoho) have sb do sthnechat si opravit autohave one's car repairedNechala se ostříhat.She got her hair cut.
  9. (ponechat, neodnímat) komu co let sb have sth, leave sth to sbNech mu to.Let him have it.nechat spropitné komuleave/give a tip to sb, tip sb
  10. nechat si (podržet ve vlastnictví) co keep sthNechte si drobné.Keep the change.

Vyskytuje se v

odležet: nechat uzrát co leave* sth to mature/ripen, mature, mellow, ripen sthnechat odležet, dát odležet

čekat: keep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsnechat koho čekat

fouknout: breathalyze sbdát komu/nechat koho fouknout do balonku

hlasovat: put sth to the votenechat hlasovat o čem

kolovat: pass sth (a)roundnechat/dát kolovat co

nachytat: na nabídku ap. swallow the bait/hook, fall for it, naletět be taken innechat se nachytat

napospas: leave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the windnechat/dát koho napospas komu/čemu

ocenit: have sth valued/appraisednechat/dát si ocenit co

odstát: leave to standnechat odstát pokrm ap.

ostříhat: have one's hair cutnechat se ostříhat

ověřit: have sth certified by a notary (public)nechat si co notářsky ověřit

pokoj: leave sb alonenechat koho na pokoji nerušit ap.

propadnout: fail sbnechat propadnout koho u zkoušky

předělat: have sth remadenechat co předělat

samota: leave sb alonenechat koho o samotě

škola: keep sb after school/in detentionnechat koho po škole

ukolébat se: be lulled (into a false sense of security) by sthnechat se ukolébat

unést: get carried away, let one's emotions run away with onenechat se unést emocemi

vyvolat: have sth developednechat si vyvolat co

běžet: He left the engine running.Nechal motor běžet.

domluvit: Please, let me finish.Nechte mne prosím domluvit.

drobné: Keep the change.Drobné si nechte.

hádat: Let me guess.Nech mě hádat.

chutnat: Bon appétit!, přeje-li číšník ap. Enjoy your meal!Nechte si chutnat!

jimi: Don't let them discourage you.Nenechte se jimi odradit.

líbit: I won't tolerate this.To si nenechám líbit.

mě, mne: He left me alone.Nechal mne o samotě.

mýlit se: Don't be mistaken by it!Nenechte se tím mýlit.

neznat se: Stop it or I won't be responsible for my actions!Nech toho, nebo se neznám!

odradit: Don't be/get discouraged (by it)., Don't let it discourage you.Nenechte se (tím) odradit.

opravit: have sth repairednechat si co opravit

památka: keep sth a keepsakenechat si co na památku

pozdější: leave sth for laternechat co na pozdější dobu

překvapit: Wait for it!Nech(te) se překvapit! počkejte si

přemluvit: be talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sthnechat se přemluvit k čemu

rozptylovat: Don't let it distract you.Nenechte se tím rozptylovat.

růst: grow a beardnechat si růst vousy

spravit: I had it repaired.Nechal jsem si to spravit.

strhnout: He let himself go.Nechal se strhnout. uvolnil se

téct: He left the tap running.Nechal téct vodu.

tetovat: get a tattoonechat se tetovat

ujít: Don't miss it!Nenechte si to ujít!

uvážení: I'll leave it to/at your discretion.Nechám to na vaše uvážení.

vous: grow a beardnechat si (na)růst vousy

vyšetřit: have an examination, have osf examinednechat se vyšetřit u lékaře

vytrhnout: have a tooth pulled outnechat si vytrhnout zub

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

zkrátit: have one's hair cutnechat si zkrátit vlasy

znepokojovat: Don't let it worry you.Nenech se tím znepokojovat.

holičky: leave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind, hang sb out to drynechat koho na holičkách

podusit: let sb stew (in his own juice)nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)

slyšet: declare officially/publicly, statenechat/dát se slyšet prohlásit

štych: leave sb in the lurch, let sb down, AmE leave sb to twist in the windnechat koho ve štychu na holičkách

beard: grow a beardnechat si (na)růst vousy

boob: hovor. get a boob jobnechat si udělat silikony zvětšit prsa

carry away: přen. get/be carried awaynechat se unést/strhnout

cash: cash a chequenechat si proplatit šek

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

detention: keep sb in detentionnechat koho po škole

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

discretion: leave sth to sb's discretionnechat co na uvážení koho

expense: ekon. claim expensesnechat si proplatit výdaje, nárokovat proplacení výdajů

eyeful: give sb an eyeful of sth(po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na co

haircut: get a haircutnechat se ostříhat

insight: give sb (some) insight into sthpřiblížit komu co, nechat koho nahlédnout do (tajů) čeho

jump: jump bailnechat propadnout kauci utéct

knock off: Knock it off!Nech toho!, Přestaň s tím!, Vykašli se na to!

microchip: have/get one's dog microchippednechat si očipovat psa

perm: get/have a permnechat si udělat trvalou

plug: get (hair) plugsnechat si nastřelit vlasy

provoke: refuse to be provokednenechat se vyprovokovat

repair: have sth repairednechat si co opravit

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

strand: leave sb strandednechat koho ve štychu/na holičkách/na pospas

sway: be swayed by sb/sthnechat se ovlivnit/zmítat kým/čím

tattoo: get a tattoonechat se tetovat

unsaid: leave sth unsaidneříct co, nechat co nevyřčeno

verify: have sth verifieddát/nechat si co ověřit dokument úředně ap.

vote: put sth to the votenechat hlasovat o čem

wait: keep sb waitingnechat koho čekat

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

change: Keep the change.Zbytek si nechte.

drop: Drop everything and ...Všeho nech(te) a ...

enjoy: Enjoy your meal.Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.

finish: Let me finish.Nech(te) mě domluvit.

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.

guess: Let me guess.Nech mě hádat.

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

keep: Could I keep it?Mohl bych si to nechat?

last: I've left my best wine until last.Své nejlepší víno jsem si nechal na konec.

leave: Leave it (up) to me.Nech(te) to na mně.

nechat: podržet ve vlastnictví co keep* sthnechat si

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

meal: Enjoy your meal!Dobrou chuť!, Nechte si chutnat! přeje hl. číšník ap.

message: Can I take a message?Chcete nechat vzkaz?

on: Keep it on.Nech si to na sobě.

pass: Let me pass.Nech mě projít.

stop: Stop it!Přestaň!, Nech toho!