Hlavní obsah

zapomenout

Dokonavé sloveso

  1. (přestat si pamatovat) (na) co forget (about) sth(nevzpomenout si) fail to remember sth, na koho/co(omylem vynechat) BrE miss/leave out sb/sthZapomněl jsem jeho jméno.I forgot his name.Nezapomeň(te) na to.Don't forget about it., Remember that.Abych nezapomněl! musím to říct ap.Before I forget!, While I remember.
  2. (přestat vzpomínat) na koho/co forget sb/sth(přestat myslet) put sb/sth out of one's mind, dismiss sth from one's mind
  3. (nedbat) na koho/co forget(zanedbat) neglect sb/sth
  4. (odpustit) komu co forgive sb (for) sth, stop blaming sb for sth
  5. (opomenout) udělat co forget to do sthZapomněl jsem koupit mléko.I forgot to buy milk.
  6. (nevzít) co kde forget, leave sth swh, co leave sth behindZapomněl si ve vlaku sako.He left his jacket on the train.

Vyskytuje se v

na: Zapomeň na to.Forget (about) it.

text: zapomenout text herecforget one's lines

úplně: Úplně jsem zapomněl.I completely forgot., It completely slipped my mind.

all: He has been all but forgotten.Byl téměř zapomenut.

forget: Forget about her.Zapomeň na ni.