Hlavní obsah

na

Předložka

 1. (povrchu ap.) onna zemion the floorna vrchu čehoon top of sth
 2. (v místě) in(instituci ap.) atna univerzitěat the universityna záchoděin the bathroomna uliciin the street, (bezdomovec) on the streetna zastávceat the stopbýt na živube alive
 3. (na povrch ap.) on
 4. (až do,k) to(vylézt po) up sthvylézt na stromclimb up a treeCena klesla na 1 dolar.The price dropped to 1 dollar.
 5. (k cíli) tojet na horygo to the mountainsjít na záchodgo to the bathroomjít na vysokou školugo to university
 6. (směrem k) towardsdívat se na colook at sth
 7. (o dosahu) within
 8. (jak daleko ap.) as far as, toJděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.
 9. (jakým způsobem) on, to(stav činnosti) at(zemřít) ofšitý na mírutailored, made to measurena čí přáníat sb's requestna požádáníon requestna plný plynat full throttlena úkor čehoat the expense, (časově, o činnosti ap.) to the exclusion of sth, (k újmě) to the prejudice of sth
 10. (jak upravený - o jídle ap.)na měkkosoft boiled
 11. (za užití) with(za použití) using sthhrát na kytaruplay the guitarna vlastní očiwith one's own eyesjet na koleride a bike
 12. (s jakou přesností) (down) to
 13. (na jednotky) in
 14. (poměr na jednotku) per, fortisíc na osobuone thousand per person
 15. (umocněný) kolikátou to the power of sthna druhousquared, to the power of two
 16. (až do) topromoklý na kůžiwet to the skin
 17. (do jaké míry)na spadnutí dům ap.tumbledown
 18. až na (vyjádření výjimky) except for, but
 19. (určení okamžiku) in(odložit) for(až do) untilna jařein springna začátku/konciat the beginning/endJe na čase.It is high time.
 20. (doba trvání) forNa jak dlouho?For how long?zůstat na nocstay overnight, stay the night
 21. (časová hranice)jíst na noceat before going to bedčtvrt na pětquarter past four
 22. (myslet) of(přemýšlet) about(věřit) inpamatovat na coremember sthZapomeň na to.Forget (about) it.odpověď na otázkureply to a questionCo na tom?Does it matter?, Who cares?Nic na tom není.There is nothing to it.
 23. (o účelu) forNa co?What for?na shledanou (zítra)see you (tomorrow)Je na vás, abyste ...It is up to you to ...jít na rybygo fishingJdeme na to.Let's do it., (začněme) Let's get started.
 24. (nacházet se) on(právě se chystající) about toJe na dovolené.He's on holiday.Jsem na odchodu.I am about to leave.

Vyskytuje se v

aboard: go/get aboardnastoupit (na palubu)

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

abyss: on the edge of an abyssna pokraji katastrofy

accelerator: press the acceleratoršlápnout na plyn, sešlápnout plyn

account: account balancezůstatek na účtu

addict: heroin addictslidé závislí na heroinu

addiction: cocaine addictionzávislost na kokainu

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

application: available on applicationk dostání po zaslání žádosti, k mání na žádost

apply: apply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci

approval: ekon. on approvalna zkoušku, s možností vrácení odběr zboží

arm: within arms reachna dosah ruky

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

ascend: ascend the thronenastoupit na trůn

ascension: ascension to the thronenástup na trůn

ask: ask after sb's healthpřeptat se na čí zdraví

asunder: tear sth asunderroztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusy

attendant: car-park attendanthlídač na parkovišti

attention: for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komu

auction: buy sth at auctionkoupit co na aukci

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

autumn: in (the) autumnna podzim

away: sport. away matchutkání na soupeřově půdě, hovor. utkání/zápas venku

back: lie on one's backležet na zádech

background: background music, musical backgroundhudební kulisa, hudební podkres, hudba na pozadí

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

baggage: AmE baggage cartvozík na zavazadla na letišti ap.

bail: release/free sb on bailpropustit koho na kauci

balcony: balcony seatsmísta na balkon

balm: lip balmpomáda na rty, jelení lůj

bankruptcy: bankruptcy petitionnávrh na prohlášení konkurzu

bar: bar endsrohy (na kolo)

barrel: rain barrelsud na dešťovou vodu

baton: baton gunpuška na gumové projektily

battery: battery-operatedna baterie poháněný bateriemi

beach: beached whalevelryba, která uvízla na mělčině

bearer: ekon. bearer securitycenný papír na doručitele

beater: carpet beaterklepačka na koberce, hovor. prakl

bedtime: bedtime storypohádka na dobrou noc

bench: sport. bench presstlak vleže na lavičce posilovací cvik

benefit: ekon. child benefitpřídavek na dítě

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bicycle: ride a bicyclejet na kole

bike: ride a bikejet na kole

bin: litter binkoš na odpadky pouliční ap.

binge: hovor. go on a drinking bingejít na tah/flámovat

biscuit: biscuit barreldóza na sušenky plechovka ap.

bit: fall to bitsrozpadnout se na kousky

blind: blind man's buffhra na slepou bábu

blow: blow a trumpethrát na trumpetu

blower: leaf blowerfukar na listí

boating: go boatingjít se projet na loďce

bodily: grievous/actual bodily harmtěžké/lehké ublížení na zdraví

bond: ekon. bearer bonddluhopis na doručitele

bonnet: bonnet badgeznak na kapotě značka výrobce vozu

book: book reststojan na knihu pro čtení

boot: hang up one's bootspověsit sport na hřebíček

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

accelerate: Growth accelerated to 4.9 per cent.Růst se zrychlil na 4,9 procenta.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

across: across the streetpřes ulici, na opačné straně ulice

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

after: quarter after ninečtvrt na deset

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.

answer: answer a questionzodpovědět otázku, odpovědět na otázku

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

at: at the airportna letišti

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

audition: attend auditionschodit na konkurzy herec ap.

bad: I am bad at sports.Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

bang: bang on timepřesně na čas

be: There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.

bead: string of beadsšňůrka korálků, korálky na šňůrce

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

bed: He is confined to bed.Je upoutaný na lůžko.

begin: The word begins with an I.Slovo začíná na I.

beginning: at the beginning of Mayna začátku května

bitch: They bitched about the service.Nadávali na obsluhu.

cake: jít na dračku zbožísell like hot cakes

coal: nosit dříví do lesatake/carry/sell coals to Newcastle

sell on: to sb prodat (hned) dál co komu auto ap.sell sth on

sell out: zaprodat kohosell sb out

soul: prodat svoji duši, zaprodat sesell one's soul

date: datum spotřeby na prodávaném zbožísell-by date

profit: vydělat prodejem čehoprofit by selling sth

sell: pokoutný prodej pod rukouunderhand sell

sell-by date: už prošlý potravina ap.past its sell-by date

short: obrat, ošidit, natáhnout kohosell sb short

treaty: prodat co přímou dohodou ne dražbou ap.sell sth by private treaty

one: Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.He sold his house and moved to a smaller one.

sold out: mít vyprodáno co obchodbe sold out of sth

hot: jít na dračku hodně se prodávatsell like hot cakes

cena: prodávat co pod cenoutržní undersell, nákladů sell sth below cost

dračka: jít na dračku prodávat sesell like hot cakes

metrový: metrový textilyard/piece goods, fabric sold by the yard, obchod též drapery

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

prodat: prodat co levně/drazesell sth cheap/dear

spotřeba: datum spotřebyuse-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best before

šidit: šidit na vázesell short weight

volně: med. volně prodejný lék(sold) over the counter

vyprodat: vyprodat se vstupenky ap.sell out

zástupce: obchodní zástupce(sales) representative, prodejce salesman, selling agent

prodejný: dobře prodejnýeasy to sell, saleable

rozprodat: rozprodat majetek/podniksell AmE out/BrE up

váha: prodávat co na váhusell sth by weight

zaprášit se: Po zboží se jen zaprášilo.The goods sold like hot cakes.

ztráta: prodávat co se ztrátousell sth at a loss

že: Byla tak hloupá, že to prodala.She was such a fool as to sell it.