Hlavní obsah

na

Vyskytuje se v

aboard: go/get aboardnastoupit (na palubu)

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

abyss: on the edge of an abyssna pokraji katastrofy

accelerator: press the acceleratoršlápnout na plyn, sešlápnout plyn

account: account balancezůstatek na účtu

addict: heroin addictslidé závislí na heroinu

addiction: cocaine addictionzávislost na kokainu

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

application: available on applicationk dostání po zaslání žádosti, k mání na žádost

apply: apply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci

approval: ekon. on approvalna zkoušku, s možností vrácení odběr zboží

arm: within arms reachna dosah ruky

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

ascend: ascend the thronenastoupit na trůn

ascension: ascension to the thronenástup na trůn

ask: ask after sb's healthpřeptat se na čí zdraví

asunder: tear sth asunderroztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusy

attendant: car-park attendanthlídač na parkovišti

attention: for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komu

auction: buy sth at auctionkoupit co na aukci

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

autumn: in (the) autumnna podzim

away: sport. away matchutkání na soupeřově půdě, hovor. utkání/zápas venku

back: lie on one's backležet na zádech

background: background music, musical backgroundhudební kulisa, hudební podkres, hudba na pozadí

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

baggage: AmE baggage cartvozík na zavazadla na letišti ap.

bail: release/free sb on bailpropustit koho na kauci

balcony: balcony seatsmísta na balkon

balm: lip balmpomáda na rty, jelení lůj

bankruptcy: bankruptcy petitionnávrh na prohlášení konkurzu

bar: bar endsrohy (na kolo)

barrel: rain barrelsud na dešťovou vodu

baton: baton gunpuška na gumové projektily

battery: battery-operatedna baterie poháněný bateriemi

beach: beached whalevelryba, která uvízla na mělčině

bearer: ekon. bearer securitycenný papír na doručitele

beater: carpet beaterklepačka na koberce, hovor. prakl

bedtime: bedtime storypohádka na dobrou noc

bench: sport. bench presstlak vleže na lavičce posilovací cvik

benefit: ekon. child benefitpřídavek na dítě

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bicycle: ride a bicyclejet na kole

bike: ride a bikejet na kole

bin: litter binkoš na odpadky pouliční ap.

binge: hovor. go on a drinking bingejít na tah/flámovat

biscuit: biscuit barreldóza na sušenky plechovka ap.

bit: fall to bitsrozpadnout se na kousky

blind: blind man's buffhra na slepou bábu

blow: blow a trumpethrát na trumpetu

blower: leaf blowerfukar na listí

boating: go boatingjít se projet na loďce

bodily: grievous/actual bodily harmtěžké/lehké ublížení na zdraví

bond: ekon. bearer bonddluhopis na doručitele

bonnet: bonnet badgeznak na kapotě značka výrobce vozu

book: book reststojan na knihu pro čtení

boot: hang up one's bootspověsit sport na hřebíček

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

accelerate: Growth accelerated to 4.9 per cent.Růst se zrychlil na 4,9 procenta.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

across: across the streetpřes ulici, na opačné straně ulice

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

after: quarter after ninečtvrt na deset

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.

answer: answer a questionzodpovědět otázku, odpovědět na otázku

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

at: at the airportna letišti

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

audition: attend auditionschodit na konkurzy herec ap.

bad: I am bad at sports.Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

bang: bang on timepřesně na čas

be: There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.

bead: string of beadsšňůrka korálků, korálky na šňůrce

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

bed: He is confined to bed.Je upoutaný na lůžko.

begin: The word begins with an I.Slovo začíná na I.

beginning: at the beginning of Mayna začátku května

bitch: They bitched about the service.Nadávali na obsluhu.