Hlavní obsah

advertising, AmE+ advertizing [ˈædvəˌtaɪzɪŋ]

Vyskytuje se v

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

campaign: election/advertising campaignvolební/reklamní kampaň

illuminated: illuminated advertisingsvětelná reklama

package: package advertizingreklama na obalu výrobku

subliminal: subliminal advertisingpodprahová reklama, reklama založená na podprahovém vnímání

klamavý: deceptive/false advertisingklamavá reklama

konkurz: zakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sthvyhlásit/vypsat konkurz na co

plošný: space advertisingekon. plošná inzerce v tisku ap.

reklama: press advertisingtisková reklama

reklamní: advertising agency/campaignreklamní agentura/kampaň

světelný: illuminated advertisingsvětelná reklama

vypsat: místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem advertise for (the post of) sthekon. vypsat konkurz na co