Hlavní obsah

advertisement [ədˈvɜːtɪsmənt or -tɪz-]

Vyskytuje se v

place: place an advertisementpodat (si) inzerát

reply: reply to a letter/an advertisementodpovědět na dopis/inzerát

podat: place an advertisementpodat (si) inzerát

inzerát: place an advertisement in a newspaperdát inzerát do novin

ozvat se: respond to an advertisementozvat se na inzerát