Hlavní obsah

ozvat se

Dokonavé sloveso

  1. (vydat zvuk) sound(být slyšet) be heardkniž. resoundOzvaly se dva výstřely.Two gunshots were heard.
  2. (dát vědět) komu let sb know(jakkoli) let sb hear from one(telefonicky) give sb a ring(odpovědět) respond(citelně - vliv ap.) make itself feltozvat se na inzerátrespond to an advertisementOzvi se mi!Let me hear from you!Ozvu se ti.You will hear from me., (ještě zavolám zpět ap.) I'll get back to you.Neozval se mi už týden.I haven't heard from him for a week.
  3. (projevit názor) speak up(i nespokojeně ap.) sound off(protestovat) proti čemu protest

Vyskytuje se v

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

cry: A cry went up from ...Ozvaly se výkřiky z úst..., přen. Ozvaly se nesouhlasné hlasy...

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

hear: I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.

hear: make osf heardpřekřičet (ostatní) hluk, dav, ozvat se upozornit na sebe