Hlavní obsah

ozvat se

Dokonavé sloveso

  1. (vydat zvuk) sound(být slyšet) be heardkniž. resoundOzvaly se dva výstřely.Two gunshots were heard.
  2. (dát vědět) komu let sb know(jakkoli) let sb hear from one(telefonicky) give sb a ring(odpovědět) respond(citelně - vliv ap.) make itself feltozvat se na inzerátrespond to an advertisementOzvi se mi!Let me hear from you!Ozvu se ti.You will hear from me., (ještě zavolám zpět ap.) I'll get back to you.Neozval se mi už týden.I haven't heard from him for a week.
  3. (projevit názor) speak up(i nespokojeně ap.) sound off(protestovat) proti čemu protest