Hlavní obsah

hear [hɪə]

Slovesopt&pp heard

  1. sth slyšet coCan you hear me?Slyšíš mě?
  2. sth vyslechnout přednášku ap., poslechnout si co hudbu ap.
  3. sth práv. projednat cohear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věcihear evidencevyslechnout svědky/svědectví
  4. from sb mít zprávy, dostat zprávu od kohoLet me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.It's nice to hear from you.Jsem rád, že ses mi ozval.
  5. from sb poslechnout si/vyslechnout/slyšet čí názor v diskusi ap.And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...
  6. of/about sb/sth doslechnout se, dozvědět se novinky, drby ap. o kom/čemHave you heard of ...?Už jsi slyšel o ...?

Citoslovce

  • BrE, form. Hear hear!Tak tak! vyjádření hromadného souhlasu v debatě ap.

Vyskytuje se v

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

hear out: hear sb outvyslechnout (si) koho/co

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace

distance: within hailing/hearing distancev doslechu

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

hearing: hearing impairmentvada sluchu

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

hearing: acute hearingostrý sluch

hearing: (with)in sb's hearingna doslech, v doslechu koho

hearing: out of hearingmimo doslech

impaired: hearing-impairednedoslýchavý, sluchově postižený

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

defect: hearing defectsluchová vada

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

grieve: I was grieved to hear of his suicide.Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

grapevine: hear sth through/on the grapevinedoslechnout se co