Hlavní obsah

hearing [ˈhɪərɪŋ]

Podstatné jméno

  1. sluch schopnost slyšethearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchuhearing impairmentvada sluchuhave good hearingmít dobrý sluchacute hearingostrý sluch
  2. práv.slyšení, (pro)jednání, stání soudní ap.
  3. doslech dosah(with)in sb's hearingna doslech, v doslechu kohoout of hearingmimo doslech

Vyskytuje se v

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

hear out: hear sb outvyslechnout (si) koho/co

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace

distance: within hailing/hearing distancev doslechu

impaired: hearing-impairednedoslýchavý, sluchově postižený

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

defect: hearing defectsluchová vada

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

grieve: I was grieved to hear of his suicide.Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

grapevine: hear sth through/on the grapevinedoslechnout se co

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

přání: hear sb's requestvyslechnout čí přání

sluchově: hearing-impairedsluchově postižený

sluchový: hearing defect/impairmentmed. sluchová vada

svědek: hearing of witnessesvýslech svědků

vyslovení: when saying, napadnout asociace ap. when hearing sthpři vyslovení čeho

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

muset: You need to switch it off to hear me.Musíš to vypnout, abys mě slyšel.

ozvat se: Two gunshots were heard.Ozvaly se dva výstřely.

poslech: on first hearingna první poslech

rádio: I heard it on the radio.Slyšel jsem to v rádiu.

slyšet: Can you hear me?Slyšíte mě?

špatně: být nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sthšpatně slyšet

ucho: I heard it with my own ears.Slyšel jsem to na vlastní uši.

uslyšet: She heard steps behind the door.Uslyšela kroky za dveřmi.

zaslechnout: hear footsteps behind the doorzaslechnout kroky za dveřmi