Hlavní obsah

audience [ˈɔːdɪəns]

Vyskytuje se v

captive: nedobrovolné publikum vystavené proti své vůli reklamě ap.captive audience

stadium: vyprodaný stadionstadium-capacity audience

divák: diváci divadelní, na koncertě ap.audience

počet: počet divákůaudience, attendance, hovor. gate

posluchač: cílová skupina posluchačůtarget audience

audience: The king granted/gave them an audience.Král jim udělil audienci.