Hlavní obsah

discussion [dɪˈskʌʃən]

Vyskytuje se v

panel: panel discussionskupinová diskuse vedená zastánci nejméně tří různých názorů

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

much: It wasn't so much a discussion as a monologue.Nebyla to ani tak diskuse, jako monolog.

fórum: discussion forumdiskusní fórum

panelový: panel discussionpanelová diskuse

oživit: liven up the discussionoživit diskusi