Hlavní obsah

debate [dɪˈbeɪt]

Vyskytuje se v

society: debating societydebatní kroužek

diskuse: public debateveřejná diskuse

rozproudit: stir up debaterozproudit debatu

rozproudit se: The debate got underway/developed ...Rozproudila se debata ...

vášnivý: heated debatevášnivá debata

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.