Hlavní obsah

consider [kənˈsɪdə]

Vyskytuje se v

considering: considering thatpokud zvážíme, že, vzhledem k tomu, že, s ohledem na to, že

failure: consider osf a failurepovažovat se za neschopného

one's: One's got to consider it.Člověk to musí zvážit.

brát: brát co v úvahutake sth into consideration, consider sth, factor in(to) sth

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

ohled: brát ohled na couvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sth

považovat: být považován za cobe considered/reckoned as/accounted sth

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemutaking into account sth, considering sth

zvážení: stát za zváženíbe worth considering

minus: zvážit plusy a minusyconsider the pluses and minuses

považovat: Považujete to za nutné?Do you consider it necessary?

uvážení: To stojí za uvážení.That is worth considering.

zvážit: Zvážili jsme tvou nabídku.We have considered your offer.

lámat: lámat hůl nad kýmwrite sb off, consider sb a hopeless case