Hlavní obsah

consider [kənˈsɪdə]

Vyskytuje se v

considering: considering thatpokud zvážíme, že, vzhledem k tomu, že, s ohledem na to, že

failure: consider osf a failurepovažovat se za neschopného

one's: One's got to consider it.Člověk to musí zvážit.

brát: take sth into consideration, consider sth, factor in(to) sthbrát co v úvahu

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things consideredcelkem vzato

ohled: uvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sthbrát ohled na co

považovat: be considered/reckoned as/accounted sthbýt považován za co

přihlédnutí: taking into account sth, considering sths přihlédnutím k čemu

zvážení: be worth consideringstát za zvážení

minus: consider the pluses and minuseszvážit plusy a minusy

uvážení: That is worth considering.To stojí za uvážení.

zvážit: We have considered your offer.Zvážili jsme tvou nabídku.

lámat: write sb off, consider sb a hopeless caselámat hůl nad kým

consider: be considering sthuvažovat o čem, zvažovat co, mít v úmyslu co vážně