Hlavní obsah

celkem

Příslovce

Částice

  • quiteCelkem se mi to líbilo.I quite liked it.

Vyskytuje se v

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

vzít: celkem vzatoaltogether, on the whole, all in all, broadly speaking

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

sympatický: Je mi celkem sympatický.I quite like him.

broadly: celkem vzato, obecně řečeno, v podstatěbroadly speaking

lump: dohromady, celkem, všeho všudyin the lump

simply: celkem jednodušequite simply

overall: Kolik to bude stát celkem?How much will it cost overall?

quite: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

total: zisky celkem činící 5 miliónůprofits totalling 5 million

celek: v celkuv jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako c!celek as a whole, jednodílný one-piece, c!celkem vzato all in all, in the aggregate