Hlavní obsah

quite [kwaɪt]

Vyskytuje se v

quite: impozantní, mimořádný, (po)řádný co zjev ap.quite a sth

simply: celkem jednodušequite simply

some: (již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouhofor (quite) some time (now)

taken: Byl jsem z ní celý pryč.I was quite taken with her.

few: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

často: dost(i) častoquite often

dost: dost častoquite often

zcela: ne zcelanot quite

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

docela: Mám se docela dobře.I am quite well.

honička: Měl jsem dost honičku.I was quite busy., I was rushed off my feet.

notný: Trvalo to notnou chvíli ...It took quite some/a time ...

pár: hovor. pěkných pár čehoquite a few sth

přímo: přímo neuvěřitelnýquite unbelievable

sympatický: Je mi celkem sympatický.I quite like him.

vcelku: Vcelku se mi to líbí.I quite like it.

zklamat: Výsledek mě dost zklamal.I was quite disappointed by the outcome.

zrovna: Není zrovna hrdina.He isn't exactly/quite a hero.

mít: mít všech pět pohromaděbe in one's right mind, be (quite) right in the head, be of sound mind, přen. be compos mentis

závada: nebýt na závadube no problem, be (quite) okay, neškodit do no harm

bit: dost, hodně, výrazně větší ap.quite a bit of sth