Hlavní obsah

entirely [ɪnˈtaɪəlɪ]

Vyskytuje se v

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

entire: the entire daycelý den

lockdown: The entire area is under lockdown.Celá oblast je uzavřená/pod uzávěrou.

zavalit: Bahno zavalilo celou vesnici.Mud buried the entire village.