Hlavní obsah

tak

Příslovce

  1. (takhle) this way, like this(popsaným způsobem) sotak jako takanywaytak abyso thata tak dáleand so on, etcetera, zkr. etc.
  2. (vyjadření míry) so(takový) such ahovor. (takhle) thatBuď tak hodný a ...Be so kind and ...
  3. (asi, skoro) about(nějakých) some(za slovem) or so
  4. jak - tak (takovým způsobem) as ... so ...
  5. jak - tak (obojí) both ... and ..., ... as well as ...jak muži, tak ženyboth men and women

Částice

  1. (uvedení výpovědi) so(nuže) well thenTak co? rozhodl jsi se?Well, then?
  2. (jen) onlyKdyby tu tak byl.If only he was here.

Vyskytuje se v

hned: hned tak, tak hnedtak snadno ap. that

hned: hned tak někdotéměř nikdo not everybody

jak: jak - takv poměru slučovacím both - and

no: no (tak)vybídnutí come on

a: a tak dáleand so on, and so forth, zkr. etc.

a: a takand so

dál: a tak dáleand so on, etcetera

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

onak: tak či/nebo onakone way or the other/another, stejně tak anyway

síla: Tak to je síla!úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!

tobě: tobě taky odpověď na přánísame to you

úplně: ne tak úplněnot quite, not exactly

vůbec: a (tak) vůbec všechnoand all

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouSee you!, So long!, Bye for now.

zvaný: tak zvaný ...the so called ...

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

dost: Tak teď už toho mám dost!Now I have had enough!

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

jo: Tak jo.Okay., All right.

kdyby: Kdyby tak byl tady.If only he were here.

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...

měkký: Nebuď na ně tak měkký.Don't be so soft with them.

moct: Může mu být tak patnáct.He may be fifteen or so.

ne: Tak jdeme, ne?Let's go, shall we?

nechat: Nech to tak/jak to je.Leave it as it is.

odskákat: Tak to si odskáčeš!You'll smart for this!, You are for the high jump.

plácnout si: Tak co? Plácneme si?Is it a deal then?, Do we have a deal?

přesně: Přesně tak!Exactly!, Precisely!, hovor. Right on!

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

říct: Dá se to tak říct.You could put it that way.

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

smířit se: Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!Deal with it!

stihnout: Stihli jsme to jen tak tak.We (only) just made it.

tipovat: Jenom tak tipuji.I am just guessing.

totiž: Tak to totiž nebylo.In fact, that's not the way it was.

u: U velryb tomu tak není.This is not the case with whales.

usuzovat: Z čeho tak usuzuješ?What makes you think so?

vidět: Vidíš to (taky)?Can you see it (too)?

vidět: Tak vidíš. a máš toThere you go

vidět: Vidím to tak, že ...I take the view that ...

všelijak: Je mi tak všelijak.I feel funny.

výborný: iron. Tak to je výborný!Well, that's great!, That's just perfect!

vyklopit: No, tak to vyklop.Come on, spit it out.