Hlavní obsah

such [sʌtʃ]

Zájmeno

  1. such ... (as) takový ... (jako) cosuch news as thistakováto zpráva
  2. such (a) takový popsanýWe couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalisticesuch a onetakový(hle) konkrétní subjekt ap.
  3. such sth as co jako (třeba), (jako) například
  4. such as jako třeba/například

Vyskytuje se v

that: so/such...thattak/tolik...že

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

may: It may not be such a good idea.Možná to není až tak dobrý nápad.