Hlavní obsah

moc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vliv ap.) power, potencyTo není v mé moci.It's not within my power.
  2. (zákonodárná ap.) power(ovládání) controlpráv. plná mocpower of attorney, (zmocnění) procurationpolit. zákonodárná/výkonná moclegislative/executive powerpráv. nabýt právní mocicome into forcebýt u moci strana ap.be in power

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez koho/co do* without, spare sb/sth

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu can compare to sb/sth, can equal sth, obstát ve srovnání stand* comparison with sb/sth, be* a match for sb, can rival/match sb/sth

: moc, až příliš jakýsth to a fault, way too sth

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dostat se: dostat se k mocicome to power

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

plný: práv. plná mocpower of attorney, procuration

pochlubit se: moci se pochlubit čímcan boast sth, pride osf on sth

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

svrchovaný: svrchovaná mocsovereign power

u: být u mocibe in power

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney

uchvácení: uchvácení mociseizure of power

ujmout se: ujmout se mociassume power

výkonný: výkonná mocexecutive power

chybět: Moc nechybělo! skoro se to staloThat was close!

chybět: Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

líbit se: Moc se mu to nelíbí.He doesn't like it very much.

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?

nezbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

trochu: příliš To je trochu moc.It's a bit too much.

troufat si: Moc si troufá.He is too daring.

udělat: Udělám, co budu moci.I will do my best.

umět: Tenis moc neumím.I am not particularly good at tennis.

utrácet: Moc neutrácej.Don't spend too much money.

vonět: Práce mu moc nevoní.He is rather workshy.

vyšší: vyšší mocsuperior power, práv. force majeure

vytáhnout se: iron. To ses moc nevytáhl.It's nothing special.

zamlouvat se: To se mi moc nezamlouvá.I don't like it very much.

zbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

zneužít: zneužít (své) mociabuse one's power

otěž: publ., přen. otěže (moci) v zemi, ve vedení ap.the reins (of power)

příliš: Čeho je moc, toho je příliš!Enough is enough!

škodit: Všeho moc škodí.(It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.